Saulės horoskopai

Žemiškus dalykus reikia pažinti, kad juos pamiltum, dangiškus - pamilti, kad pažintum (B. Paskalis).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ASTROLOGICAL RESEARCH

Stebuklai šiuolaikiniame pasaulyje

Straipsnis paskelbtas žurnale Būrėja 2019/nr 9

Interviu užrašė Eglė Stratkauskaitė

Ar šiuolaikiniame pasaulyje yra vietos stebuklams?

Vokiečių rašytojas Manfredas Barthelis kartą rašė, jog stebuklas yra žodis, jo skaitytojus iškart padalijantis į dvi priešiškas grupes. Ir taip nutinka ne tik literatūroje. Alensbacho instituto (Vokietija) atliktos apklausos rodo, kad beveik 71 % šalies gyventojų stebuklus laiko apgaule, maždaug 16 % nuoširdžiai tiki mokslu nepaaiškinamais reiškiniais, likusieji, deja, tiesiog negali apsispręsti. O apie tikrąją stebuklų prigimtį, jų įtaką žmonių gyvenimui ir mėginimus juos paaiškinti pasakoja astrologė Saulė Jonaitytė. (nuotrauka iš asm. albumo)

Stebuklų būna…

Anksčiau daugelis reiškinių, kuriems žmogus neturėjo konkretaus paaiškinimo, buvo įvardijami kaip stebuklai. Tačiau pasaulis keičiasi, todėl kinta ir stebuklo sąvoka. Dabar stebuklas įgyja daug reikšmių skirtingose socialinėse terpėse. Visgi bendroji stebuklo reikšmė gana konkreti. Stebuklas yra tai, kas stebina savo egzistavimu. Žmogui nesukelia nuostabos tai, ką jis pažįsta, yra matęs ir kas neperžengia jo proto pažinimo ribų. O tai, kas atsiduria už jų, gali būti vadinama įvairiai. ) Taip vyksta stebuklingi pasveikimai, kai medikų prognozės būna neteikiančios vilties, o ligonis staiga pasveiksta. Nors niekas nesupranta, kokių nematomų galių buvo paveiktas kūnas. Arba stebuklingas išsigelbėjimas, kuomet remiantis logika žmogus neturėtų išgyventi nelaimės, tačiau jam pavyksta išvengti žalos. Tokiais atvejais manoma, kad įsikišo antgamtinės jėgos. Mat tokių dalykų neįmanoma paaiškinti racionaliai.

Kūnas yra materialus ir jam atsidūrus tam tikrose gniuždančiose, žalojančiose aplinkybėse logiškai jį turėtų ištikti žūtis. Šiai logikai nepasitvirtinus ir yra laikoma, kad įvyko stebuklas. Yra ekonominių stebuklų, stebuklingais kartais laikoma romantinių santykių raida, daugeliui pažįstamas motinystės stebuklas. Jo tikisi sulaukti, kas trečia pora. Mat tiek žmonių išsivysčiusiose šalyse susiduria su vaisingumo problemomis. Jiems dažnai negali pagelbėti net ir moderni medicina. Tačiau kartais viskas nepaaiškinamai išsisprendžia ir šeimos stebuklingu būdu sulaukia pagausėjimo.

Tarp realybės ir fantazijos

Astrologijoje už stebuklus yra atsakinga Neptūno planeta. Ji kuria Žemės tikrovėje mistinius reiškinius, santykius ar dalykus, kurių žmogus niekaip negali paaiškinti protu, patirtimi ar logika. „Neptūniški“ reiškiniai, kuriems priskiriami ir stebuklai, sunkiai atskiriami nuo fantazijos. Neptūno energijos „režisuoja“ ir dvasinius reiškinius. Jo įtaka lemia, kad ribos tarp fizinio ir dvasinio pasaulio išsitrina, tampa neaiškios ir todėl daugelis „stebuklingų“ įvykių gali atrodyti painūs, neaiškūs. Tarkim, kvaišalų apdujinta sąmonė pradeda matyti aplinką kaip stebuklinę, kur daiktų kontūrai išsilieja, o šešėliai virsta baugiais fantazijų vaiduokliais. Taigi stebuklus dažniau regi uždrumsta, pakrikusi,skilusi ligoto žmogaus sąmonė. Toks žmogus būna praradęs ryšį su realybe, jo liudijimai apie stebuklus niekada nebus vertinami rimtai, objektyviai.

Stebuklas galėtų būti suvokiamas pirmiausia kaip vaizdinys, jis yra neapčiuopiamas ir gali būti prilyginamas kūriniui, gimstančiam menininko vaizduotėje. O tirti idėją, įvaizdį vien moksliniais instrumentais beveik neįmanoma. Galbūt kada nors pavyks sukurti tokius prietaisus, kurie gebės užfiksuoti tai, kaip žmogaus vaizduotėje atsiranda vizija. Štai tuomet pasitelkus tokią pačią technologiją taptų įmanoma ir mokslo metodais įrodyti stebuklų egzistavimą. Juos registruojant ir fiksuojant.

Be to, stebuklais vadinami religiniai patyrimai – vizijos ar šventųjų apsireiškimai.Mistiniai reiškiniai danguje, kai regimas Švenčiausiosios Mergelės Marijos atvaizdas ar kryžiaus ženklai – nėra materialūs dalykai, tad ir užfiksuoti jų neįmanoma. Stebuklo patyrimas nėra konkretus faktas ar įvykis objektyvioje tikrovėje .Todėl pats stebuklo egzistavimo ar neegzistavimo faktas taip supriešina žmones. Ir mokslas nelabai gali šį konfliktą išspręsti.

Senojo mokslo paraštėse

Holistinė pasaulėžiūra teigia, jog Gamta yra vienovėje, nedaloma. Vadinasi, ir stebuklų gamtoje nebūna. Tiesiog įvyksta kažkas, ko žmogus dar nesuvokia, kuo jo kritinis protas atsisako tikėti. O nesuvokia todėl, kad jo sąmoningumo lygis tiesiog yra dar per žemas. Mokslo esmė yra skverbimasis į pasaulio pažinimą. Ilgainiui moksliškai bus paaiškinta ir stebuklais vadinamų reiškinių prigimtis. Besidomintys astrologija žino, jog šiuo metu žmonija išgyvena esmingą virsmą. Išsibaigia Žuvų archetipo epocha, įsigali Vandenio epochos matricos. Žuvų epochoje, kuri prasidėjo nuo Kristaus gimimo, materija ir dvasia, mokslas ir stebuklai buvo griežtai supriešinti – bet koks nepaaiškinamas įvykis buvo priskiriamas mistikai ir fantazijai.

Stebuklo faktą žmonija tik prieš kelis tūkstantmečius išstūmė už materialaus pasaulio ribų. Tai senojo dogmatiško mokslo tradicija, kurios buvo griežtai laikomasi ilgą laiką. Ji gaji akademinėje terpėje ir dabar. Jos ištakos – tamsiųjų Viduramžių misticizme. Kaip atsvara viską apėmusiai tuomet mistikai atsirado Apšvieta, kurioje . susiformavo materialistinės, perdėm sudaiktintos ir racionalios pasaulio suvokimo gairės. Jos tapo tradicinio mokslo pagrindu. Materializuoto mokslo metodais siekta atsverti iki tol visuomenėje tvyrojusį tamsumą, aklą fanatizmą ir nuolatinę baimę to, kas nepaaiškinama. Taip įsitvirtino sąlyginė antgamtinių reiškinių sąvoka. Tai tebuvo visuomenės susitarimas ir turėjo mažai ką bendro su tikėjimu ar mokslu bendrąja prasme.

Nutraukus paslapties šydą

Šių dienų pasaulio mokslininkai yra drąsesni Gamtos pažinime. Jie tiria ir metafizinius reiškinius, mėgina paaiškinti tai, kas anksčiau buvo priskiriama žmonių išmislui. Itin pažengę šioje srityje yra japonų mokslininkai. Neseniai jie įrodė, jog augalai turi jausmus, kurie prilygsta dvejų metų vaiko emociniam išsivystymui. Itin jautrios sensorinės aparatūros pagalba eksperimentų metu buvo išmatuotos augalų reakcijos ir pateikti įrodymai,jog augalas demonstruoja tokias reakcijas, kurios anksčiau būdavo priskiriamos išskirtinai tik žmonėms bei aukštesnės klasės gyvūnams. Sodininkai ir kiti jautrūs žmonės tai nujautė, tačiau senasis mokslas iš jų nuojautų tik juokėsi. O štai dabar sritis, kurioje tiriami gyvūnų ir augalų emocijų pasireiškimai, yra pripažinta.

Taigi mokslas pradeda trinti stebuklo ribas. Juk anksčiau idėja apie jausmus turintį augalą egzistavo tik stebuklinėse pasakose. Dabar jau yra suvokiama, kad ir miškas yra didžiulis gyvas organizmas. Tai struktūra su intelektu ir painiomis komunikacinėmis sistemomis, nors iki tol tokia idėja buvo sutinkama tik fantastiniuose kūriniuose. Transpersonalinės psichologijos analizė ir tyrimai rodo, kad pakitusios sąmonės būsenoje žmogus regi pasaulį kitaip. Ir net užsimenama apie tai, kad tokia patirtis leidžia išvysti kitas tikroves. O tai niekaip nesiderina su šia penkiomis žmogiškomis juslėmis patiriama tikrove. Tokios patirtys daugeliui žmonių vis dar yra stebuklingos.

Stebuklų sukūrimo įrankis

Remiantis astrologija stebuklus „režisuoja“ Neptūno energijos. Jis glaudžiai susijęs su tikėjimu. Nenuostabu, jog vienoje vietoje susirinkus daugybei stipriai tikinčių žmonių, jie savo tikėjimo galia sukuria stebuklingų reiškinių. Itin stipriai ir nuoširdžiai meldžiantis virš šventovių net gali pragiedrėti dangus.

Kitas Neptūno poveikio įrankis yra besąlyginė meilė. Meilė iš tiesų daro stebuklus. Įsimylėję ar nuoširdžiai mylėdami žmonės kuria tikrus stebuklus pasveiksta po mirtinų ligų, sukuria šedevrus. Mylinčios mamos gali padėti savo vaikams išgyti nuo sunkiausių ligų, o mylinčios žmonos išgelbsti savo vyrus iš priklausomybių liūno. Visgi stebuklus generuoja tik tauri, pakylėta, besąlygiška meilė. Šis jausmas nėra tapatus instinktui, geismui.

Tačiau šiuolaikinis mokslas drąsiai skverbiasi ir į jausmų tyrimo sritis. Biochemijos ir neurofizikos mokslai mėgina išsiaiškinti ,kokios sritys smegenyse ir kokie hormonai „gamina meilę“. Ir daro tai ląstelių tyrimo lygmenyje. Bet koks gyvas organizmas, atsidūręs didelės nuoširdžios meilės lauke, pakinta. Žmonių savijauta gerėja, kūnai sveiksta, o augalai bujoja. Moksliniais metodais galima nustatyti kintantį hormonų lygį, tik kol kas dar nėra tinkamų įrankių išmatuoti bangas, kurias generuoja mylinčio žmogaus protas ir siela. Taigi stebuklas yra metafizinis reiškinys. Jo neįmanoma paaiškinti klasikinės fizikos dėsniais, nebent per kvantinę fiziką. O klausimas – ar reikia? Moksliškai ištyrinėta meilė tampa ta bežade pele po mikroskopu, išsigimėliu Frankenšteinu beširdžio tyrėjo laboratorijoje. Meilės veidai – skirtingi, ji niekada netilps į bendras formules ir bendrų dėsningumų rėmus. Tebūnie Meilė tas didysis žmonijos stebuklas, kurio nepasigaminsi pagal receptūrą ir nesuprogramuosi pagal vieningą algoritmą.

Nenugalima meilės energija

Štai stebuklingi išgijimai kaip taisyklė yra būdingi giliai tikinčių žmonių bendruomenėms. Yra net tam tikra statistika, bylojanti, jog tikinčių asmenų šeimose vaikai serga rečiau. Ir tame nėra jokio stebuklo, mat tikintys žmonės dažniausiai savo bendruomenėje gyvena meilėje. Tikintieji elgiasi vadovaudamiesi meilės artimam principais. Meilė irgi yra energija, taigi banginės prigimties.Ji neišvengiamai veikia kūną. O meilės, atsidavimo ir gerų emocijų apsupti vaikai iš tiesų tampa atsparesni ligoms. Tokioje terpėje žmogus rečiau serga, o susirgęs greičiau pasveiksta.

Naujoji Vandenio epocha ženklina ir naują pasaulėvoką, pagal kurią viskas yra ne materija, o energija – spalva, vėjas, meilė, pyktis. Remiantis energijos, vibracijų principais, kvantinės fizikos dėsningumais net nuo stebuklingų išgijimų galima nuplėšti paslapties šydą. Jau dabar medikai siūlo išmėginti gydymą jausmais. Komos būsenos žmogaus artimiesiems medikai rekomenduoja būti šalia, kalbėtis, dainuoti ir pasakoti gražiausius prisiminimus – kitaip tariant skleisti meilę, pozityvias bangas ir padėti sergančiojo sąmonei atgyti.

Kodėl stebuklų mažėja?

Šiuolaikinis praktinis mokslas yra idėjų kovos ir aktyvios konkurencijos laukas, kadangi kiekviena šaka ir jos atstovas stengiasi išsikovoti sau didesnį finansavimą. Laimi tie moksliniai projektai ir idėjos, kurie gali žmonijai pasitarnauti praktiškai, inovatyviai sprendžia gyvybiškai svarbius uždavinius. Žmonija diktuoja mokslui prioritetines sritis. Gyvasis mokslas yra atviras naujoms idėjoms, naujiems požiūriams. Jau dabar galima susipažinti su stulbinančiais archeologiniais atradimais, proveržiu psichologijoje bei faktais, liudijančiais apie sielos persikūnijimą. Mokslui vystantis, atsivėrus naujoms žinioms, neišvengiamai prasiplės pasaulio suvokimo ribos. Tuomet daugelis dalykų, kurie tradicinio, materializuoto mokslo sistemoje buvo palikti tyrimų ir nagrinėjimų užribyje, neišvengiamai atsidurs mokslinių tyrimų lauke.

Ar mistika virs mokslu, priklauso nuo mokslininkų idėjų. Pavyzdžiui, yra visuotinai žinoma, kad aplinka geba sugerti informaciją. Tad teoriškai sienos gali prabilti ir papasakoti istorijas apie pykčius, konfliktus, mirtis ir santykius. Kartais informacijos, įsigėrusios sienose ir senuose balduose, energija būna tokia stipri, jog naujai atsikraustę žmonės ima atkartoti buvusių gyventojų gyvenimo matricas, elgesio modelius, veiksmų sekas. Dabar niekas to netyrinėja, nes nėra visuomenės poreikio ir užsakymo. Tačiau atsiradus suinteresuotiems mokslininkams, verslo užsakymams ir dosniam finansavimui, veikiai galėtų būti sukurta jautri įranga, kurios pagalba į aplinką įsigėrusią informaciją pavyktų ne tik užfiksuoti, bet ir perskaityti. Vienintelė priežastis, kodėl tai vis dar laikoma mistika, yra visuomenės dėmesio trūkumas. Užtat Airijoje jau sukurtos požeminės technologijos, kurios koreguoja energijų sklaidą anomalinėse zonose. Gyventojų, kurie apsigyvena geopatologinėse zonose pastatytuose daugiabučiuose, sveikata tampa labiau apsaugota nuo neigiamo destruktyvių Žemės energijų poveikio. Skamba kaip stebuklas, bet tai jau realybė.

Kinta stebuklų raiška

Riba tarp stebuklo ir apgaulės nėra itin ryški, o ne visada ir būtina šiuos dalykus atskirti. Dvasinio pasaulio pažinime veikia kopėčių principas. Vieni pakopomis yra palypėję aukščiau, tad ir regi daugiau, plačiau. Jiems prieinamos Vedose aprašytos dvasinės dovanos – dvasių regėjimas, aiškiaregystės ir dar daugiau kol kas ne visiems nepažintų dalykų. Tiems, kurie speičiasi šių menamų kopėčių apačioje, aukštesnės dvasinės patirtys, deja, yra nepasiekiamos. Tad jiems natūraliai kyla įtarimų, jog palypėjusieji aukščiau yra apgavikai. Ir šiuo atveju visi yra teisūs. Mat kiekvienas vertina pasaulėvokos tiesą iš savo pozicijos.

Štai didieji jogai dar prieš 100 metų galėdavo levituoti. Ir vieniems tai buvo stebuklai, kitiems dvasinės energijos pasireiškimas, o tretiesiems apgaulė ar triukas. Iš tiesų to galima išmokti, tad tai nėra nei apgaulė, nei stebuklas. Anksčiau stebuklais būdavo įvardijami paranormalūs reiškiniai – psichokinetika, minčių skaitymas, levitacija – viskas, ką galėdavo pademonstruoti ypatingus gebėjimus išlavinę asmenys.

Šiuo metu tikrieji stebuklai yra kiek kitokie. Tai ne cirkas ir triukai, o nepaprastai dvasingo gyvenimo pėdsakas. Tai diktuoja Ožiaragio ženklo archetipas. Šis Zodiako archetipas kuria naujoje epochoje kitokius stebuklus. Dorai ir prasmingai gyvenantis, vertybėmis besivadovaujantis žmogus, generuojantis švarias ir šviesias mintis geba pakeisti savo karmą, išvalyti patirtis ir pakeisti genetinę-karminę programą, kuri jam yra uždėta gimimo momentu – tai yra šių laikų stebuklas. Didžiausius stebuklus liudija žmonės, kurie savo pastangų dėka ne tik išgyvena visus savo karminius uždavinius, tačiau ir tampa geresni, labiau nušvitę ir gebantys atseikėti gėrio aplinkiniams.

Kas laukia ateityje

Daugelis dabar mistikos sričiai priskiriamų įvykių ir reiškinių negali būti viešai skelbiami pirmiausia todėl, kad didžiosios visuomenės dalies sąmoningumas dar nėra tokio lygio, kad juos priimtų kaip natūralius, gamtinius.. Jiems tai yra stebuklai, o ne pasaulio dalis. Visgi požiūris keisis, mat daugelis mokslo dogmų jau yra beviltiškai pasenusios. Jų iš lėto, per aršias mokslininkų kovas ir diskusijas , atsisakoma, mat dabar yra daug liudijimų ir įvykių, prieštaraujančių tam, kas buvo aprašyta anksčiau. Mokslininkams tenka priimti naujų faktų ir rasti būdų juos įrodyti. Tai galioja net ir astrologijoje. Šis religijų paniekintas ir visuomenės ignoruojamas metafizinis mokslas taip pat modernėja – suvokiama, kad likimas gali būti pakeistas, atrandama ryšių su kvantine fizika.

Randasi naujų technologijų, kurios atveria galimybes ištirti pasaulį giliau ir plačiau. O artimiausiu metu technologijos dar sparčiau tobulės. Žmonijai teks dorotis su klimato kaita ir mokslas, tobulėjimas bei technologijos taps išgyvenimo sąlyga. Stebuklų, deja, žmonija nesulauks – neatsiras daugiau vandens, dirbamos žemės, klimatas neatvės, o ledynai iš naujo neužšals. Tad žmogui prisitaikyti prie drastiškai pasikeitusios, gaisringos aplinkos padės tik mokslas ir jo formuojamas naujas požiūris į tai, koks iš tiesų yra kintantis pasaulis ir ką jame gali padaryti žmogus.

Kodėl apie stebuklus kalbėti reikia atsargiai?

Žmogus gali daugiau, nei pats įsivaizduoja. Jo galioje yra ir tai, ką neretai aplinkiniai pavadina stebuklais. Deja, tikėjimas stebuklu neretai pridaro daugiau žalos nei suteikia naudos. Aklą tikėjimą stebuklais galima palyginti su narkomanija. Mat tai dar vienas būdas pabėgti nuo realybės, nusikratyti atsakomybės. Žmogui nėra patogu ar malonu, kai jį prislegia kalnas problemų, graužia sąžinė. O tikėjimas stebuklais neragina keistis, stengtis ar veikti. Žmonės, kurie pasikliauja tik stebuklais, neretai būna ir lengviau apgaunami. Mat stebuklas tampa jauku. Tokie žmonės energetiškai traukia tuos, kurie siekia pasinaudoti patiklumu. Stebuklai užliūliuoja kritinį protą, o tuomet tampa itin lengva žmogumi manipuliuoti.

Kartais tikėjimas nepaaiškinamais įvykiais tampa kone kultu. Tuomet jis paralyžiuoja socialinę valią. Žmogus, kuris pernelyg įtiki stebuklais, tampa socialiai ir dvasiškai pasyvus. Užuot sprendęs materialias problemas, žmogus nuolankiai laukia Dievo valios apraiškų, stebuklingo sprendimo, pagalbos ar išsipildymo. Stebuklo aklai tikisi tamsūs žmonės, kurie nesuvokia patys galintys pagerinti savo gyvenimą. Puikus to pavyzdys populiarios loterijos. Jose dalyvauja daug žmonių tikinčių, jog jų problemos stebuklingai išsispręs didžiulio laimėjimo dėka. Socialus ir pažangus žmogus suvokia, jog gali sunkumus įveikti pats – savo darbu ir pasiryžimu. Stebuklai atsiranda tik asmeninių pastangų dėka – taip sukuriama gerovė, taip tarpsta meilės energija. Tiriančiam ir ieškančiam priežastingumo ryšio stebuklai neegzistuoja.

Verta prisiminti:

 • Tikėjimą stebuklais galima būtų keisti gerąja viltim. Situacijose, kai žmogaus protas neranda tinkamų išeičių, galima nusiteikti pozityviai. Tikėti reikia ne visiškai neracionaliu stebuklu, o mažais, bet gerais dalykais. Viltis, kad susidarys tinkamos aplinkybės, pagelbės tinkami žmonės ar kils puiki mintis. Maži dalykai veda link didelių sprendimų. Stebuklas prasideda nuo geros minties, vilties ir suvokimo, kad daugelis problemų yra išsprendžiama ir dažniausiai tai padaroma netradiciniais būdais
 • Stebuklų šaltiniu gali tapti vanduo. Jį galima energetiškai įkrauti, pakeisti jo struktūrą. Tai gali padaryti itin gilaus tikėjimo žmogus. Tai puikus laidininkas, kuris gali aktyvizuoti žmogaus sveikimo procesus. Jokiu būdu nereikia neigti medicinos, tačiau kartais padėti gali ir alternatyvios medicinos priemonės.
 • Terminas antgamtinis yra neteisingas. Juk viskas, kas egzistuoja yra gamtiška. Tai natūralu. Tad derėtų sakyti ne antgamtiška, o tiesiog neištyrinėta ir nepažinta. Kadangi viskas, kas vyksta pasaulyje yra gamtos dalis, tad joje nėra ir antgamtinių dalykų bei stebuklų. Šie reiškiniai tiesiog vyksta toje plotmėje , kurios žmogus dar nemato ir nepažįsta.
 • Gamtoje egzistuoja senėjimo procesai. Jie neišvengiami. Tad, kai įvyksta kažkas, kas šį procesą nugali, galima sakyti įvyko stebuklas. Pavyzdžiui, garbaus amžiaus senoliui ataugo dantys. Tikėtina, kad ilgainiui pavyks tokius dalykus paaiškinti kvantinės energijos šuoliais, kurie suaktyvina genetines programas ir atkuria organizmą.
 • Stebuklingi išgyvenimai gali būti aiškinami tuo, kad pasaulis yra visuma, kurioje neegzistuoja ribos tarp gyvybės ir mirties. Nelaimių išvengti tokiu atveju padeda protėvių energija. Šios iš kito lygmens sklindančios vibracijos dėka žmogui suteikiama jėgų, jis instinktyviai pasitraukia nuo atlekiančio automobilio ar neįlipą į nukristi pasmerktą lėktuvą. Šeimos ir giminės šaknys saugo ir maitina žmogų net tuomet, kai jis pats to nesupranta.

Stebuklai faktais:

 • 2010 m. „PewResearchCenter“ atlikti tyrimai parodė, kad 79 % amerikiečių tiki stebuklais.
 • Remiantis tuo pačiu tyrimu, 78 p% 18–29 m. asmenų tiki nepaaiškinamais reiškiniais.
 • 1991 m. stebuklais tikėjo 73 % amerikiečių.
 • 2003 m. atlikti tyrimai parodė, kad net 91 % apklaustųjų neabejotinai arba galbūt tiki Dievo stebuklais.
 • Net ir tarp nereligingų žmonių 42 % tiki nepaaiškinamais reiškiniais.
 • 2007 m. atliktos apklausos atskleidė, kad 23 % žmonių tiki mįslingais išgijimais, 16 % teigė patys su tuo susidūrę.
 • 2010 m. atlikti tyrimai parodė, kad apie 75 % žmonių meldžia išgijimo. Daugiau nei 80 % tai daro prašydami kitų žmonių sveikatos.
 • 2010 m. Mozambike atlikti tyrimai parodė, kad pasimeldusių ligonių rega ir klausa sustiprėja.

Saulės naujienlaiškis

Prenumeruok Saulės naujienlaiškį ir gauk AKTUALIAS naujienas!

Meniu
Horoskopas.lt