Saulės horoskopai

Žemiškus dalykus reikia pažinti, kad juos pamiltum, dangiškus - pamilti, kad pažintum (B. Paskalis).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ASTROLOGICAL RESEARCH

Kali Jugos pabaiga 2025 metais: šifruojant Jugų Ciklų misterijas

Autorius: Bibhu Dev Misra

Publikuota: 2012/07/15

Vertimas: 2021/03/07 , Saulė Jonaitytė

https://www.bibhudevmisra.com/2012/07/end-of-kali-yuga-in-2025-unraveling.html

Jugų laiko skalės mįslės 

Nemažai senovės kultūrų tikėjo Pasaulio Amžių Ciklu, kuriame mes palaipsniui leidžiamės nuo dvasinio tobulumo būties ir materialios gerovės iki neišmanėlių ir skurdo lygmens. Senovės Indijoje tai vadinosi Jugų Ciklais. Tokių Ciklų, vadinamų „jugomis“,  doktrina skelbia, jog  dabar gyvename Kali-jugoje – tamsos amžiuje, kai dorovinis  gėris ir protiniai  gebėjimai pasiekia žemiausią tašką Cikle.

Indijos epas „Mahabharata“ aprašo Kali-jugą kaip laikotarpį, kai „Pasaulio siela“ – juodos spalvos; telieka vos vienas ketvirtadalis dorybės, kuri lėtai sumenksta iki nulio Kali-jugos pabaigoje. Žmonės palinksta  į blogį. Jų gyvenime vyrauja ligos, apatija, pyktis, stichinės nelaimės, kančia ir  skurdo baimė. Epitimija , aukos ir religinėsapeigos beveik neatliekamos. Visos būtybės degraduoja….

Prieš  Kali-jugą (geležies amžių) sekė 3 kitos jugos: Satja arba Krita Juga (Aukso amžius), Treta-juga (Sidabro amžius) ir Dvapara -juga (Bronzos amžius). Mahabharatoje  Hanumamas  taip nusako Jugų Ciklus  Bhimai, Pandavų princui :

“ Krita- juga  buvo pavadinta taip todėl, kad buvo tik vienas tikėjimas, ir visi žmonės buvo tobuli: jiems nereikėjo atlikti religinių apeigų … Vyrai nepirko  ir nepardavinėjo; nebuvo nei vargšų, nei turtingų; nereikėjo dirbti, nes visą, ko reikėjo žmonėms,buvo pasiekiama pasinaudojant ketinimų galia …  Krita- jugoje nebuvo ligų; nebuvo senėjimo sulig amžiumi; nebuvo neapykantos, garbėtroškos,  blogio, liūdesio, baimės. Visa žmonija galėdavo pasiekti aukščiausią palaimą. Visatos Siela buvo Balta … Susitapatinimas su Visatos Siela buvo vienintelis  tobulo Amžiaus tikėjimas. 

Treta-jugoje prasidėjo aukojimai, ir Pasaulio Siela tapo Raudona; dora sumenko ketvirtadaliu. Žmonija ieškojo tiesos ir  rengė religines apeigas; žmonės gaudavo tai, ko norėjo, kažką aukodami.

Dvapara-jugoje Pasaulio Siela buvo Geltona, teisingumas sumenko per pusę. Vedos buvo suskirstytos į keturias dalis, ir nors kai kurie žinojo keturias Vedas, kiti žinojo tik tris arba vieną. Protiniai gebėjimai sumenko. Teisingumas sumenko, ir atsirado troškimai, ligos ir nelaimės; dėl kurių žmonės turėjo atlikti atgailą. Tai buvo  dekadentiškas amžius dėl nuodėmės išplitimo»

Dabar mes gyvename tamsiais Kali-jugos laikais, kai gėris ir dora beveik išnyko pasaulyje. Tačiau kada gi prasidėjo Kali-juga? Ir kada ji baigsis? 

Kali-jugos pradžios data

Nepaisant sudėtingos  teologinės struktūros, kurioje aprašomos šio amžiaus charakteristikos, Kali-jugos  pradžios ir pabaigos datos tebelieka paslaptyje. Visuotinai pripažinta Kali-jugos pradžios data yra 3102  metai prieš m.e., praėjus 35 metams po didžiojo Mahabharatos mūšio. Tai stebėtinai arti kitos numanomo Didžiojo Ciklo pradžios Majų kalendoriuje  –  3114 m. prieš mūsų erą.

 Bendrai sutariama, jog Kali-jugos pradžios data  – 3102 m.pr.m.e vasario 17/18 dd – buvo apskaičiuota remiantis informacija iš  sanskrito astronominio veikalo „Surja Siddhanta“. Pagal jį  Kali-jugos pradžioje  penkios „heliocentrinės planetos“ (tai yra planetos, matomos plika akimi) – Merkurijus, Venera, Marsas, Jupiteris ir Saturnas – buvo 0 °  Avino žvaigždyno ( greta Žuvų zeta žvaigždės).

Tačiau šiuolaikiniai skaičiavimai, kuriuos atliko Richard Tompson, rodo, jog 3102 m pr.m.e.  vasario 17/18 dd penkios heliocentrines planetos danguje  išsidėstė 42 laipsnių lanke  ir buvo išsibarsčiusios per tris Zodiako žvaigždynus –  Aviną, Žuvis ir Vandenį.  Jokiu būdu to negalima vertinti kaip planetų jungtį.  Žymiai tikslesnis planetų išsirikiavimas vyko ankstesniais ir vėlesniais amžiais.

.

Ir svarbiausia – „Surja Siddhantoje “ niekur nėra nurodoma, jog tokia planetų  rikiuotė  vyko  Kali-jugos pradžioje. Priešingai, Surja Siddhanta aiškiai  teigia, jog planetų  jungtis 0° Avino  vyksta Auksinio Amžiaus(Satja/Krita) pabaigoje Tekste sakoma: „Dabar, Auksinio Amžiaus (Krita-jugos) pabaigoje, visos planetos  dėl jų nepalankaus judėjimo, išskyrus jų mazgus ir apsides, yra jungtyje pirmajame Avino ženkle„. Deja, šįpaprastą teiginį iškreipė kai kurie ankstyvieji komentatoriai. Mėginant astronomiškai  pagrįsti 3102 m .pr.m.e. datą, jis vėliau buvo paskelbtas  kaip Kali-jugos pradžios faktas

Senovės indų astronomijoje  buvo visuotinai sutarta, kad  esamos reiškinių tvarkos pradžioje visos planetos pradeda judėti nuo  0° Avino ir grįžta į tą pačią padėtį danguje  po tam tikrų laiko intervalų. Tai lemia jų visuotiną jungtį. Pagal “ Surja Siddhantą“ tokia jungtis įvyksta Auksinio Amžiaus pabaigoje.

Ši informacija apie  planetų jungtis taip pat yra Senovės graikų tekstuose. Platonas veikale  „Timajus“  mini „Tobulus Metus“, kurie baigiasi tą akimirką, kai Saulė, Mėnulis ir visos planetos grįžta į savo pradinę padėtį, nepaisant visų jų judėjmų. Šią idėją  3-iame amžiuje  palaikė romėnų rašytojas Cenzorinas. Cenzorinas teigė, jog Saulės, Mėnulio ir penkių planetų orbitos praeina vienerius pilnus  „Didžiojo Hderaklito Metus“, sugrįždamos tuo pačiu metu į tą patį ženklą, kur jos kažkada buvo. Šie „Didieji Metai  kažkada buvo yra žinomi  skirtingais pavadinimais – „Tobulieji Metai“, „Platono  Metai“,  „Aristotelio Aukščiausieji  Metai“ ir t. t. Jie buvo skirtingai apskaičiuoti  kaip 12 954 m. (Ciceronas) arba 10 800 metai (Heraklitas).

Nėra jokių abejonių, jog Kali-jugos  pradžios data  3102 m.prm.e. nėra pagrįsta informacija iš „Surjos Siddhatos “ ar kitoastronominio  teksto. Data tarsi atsiranda iš niekur. Kartais teigiama, kad data buvo gauta iš žinomo  senovės indų astronomo ir matematiko Aryabhatos teksto sanskrito kalba Aryabhatiya, jame rašoma: „ Kai praėjo šešiasdešimt kartų po šešiasdešimt metų (t. y. 3600 metų), arba trys ketvirtadaliai jugos, dvidešimt trys metai praėjo  nuo gimimo momento“ 

Tai reiškia, kad  Aryabhata parašė tekstą, kai jam buvo 23 metai, ir praėjo 3600 metų tos jugos, kurioje jis gyveno. Problema  jog, mes nežinome, kada gimė Aryabhata , arba kada jis parašė Aryabhatiya. Jis net neužsimena apie Kali-jugą, o tiesiog pareiškia, jog praėjo 3600 jugos metų. Mokslininkai dažniausiai  teigia , kad Kali-juga  prasidėjo 3102 metais prieš  mūsų erą, o tada naudoja šią frazę  įrodinėdami, kad Aryabhatiya buvo parašyta 499 metais pr.m.e. Tačiau mes negalime naudotis atbuline logika. Tai yra, mes negalime pasakyti, kad Kali-juga matomai prasidėjo 3102 m.pr.m.e., nes Aryabhatiya buvo sukurta  499 m.e. metais n. э., kadangi nežinome, kada  Aryabhata gyveno ar baigė savo darbą.

Kitas šaltinis yra užrašas Aihole, kurio autorius  Pulakšinas II iš Badamio .  Užrašas buvo iškaltas praėjus 3735 metams nuo mūšio tarp Bharatos  palikuonių arba po 556 metų nuo  Šakos karalių valdymo. Jei  Šakos eros pradžia laikysime 78 m.e., tai  Bharatų  karas įvyko  3102 per.m.e, o praėjus 35 metams po karo,  3067 m.pr.m.e.  prasidėjo Kali -juga.

 Tačiau reikia nepamiršti, jog yra ir senoji Šakų era, dėl kurios pradžios nesutariama.  Mokslininkų pasiūlytos įvairios datos svyruoja nuo 83 iki 383 metų prieš mūsų erą Jei Aiholo užrašas  priskiriamas Senajai  Šakų epochai, tuomet  Kali-juga prasidėjo prieš kelis šimtus metų iki 3102 pr.m.e.

Tiesa yra ta, jog nėra tekstų ar užrašų, kurie vienareikšmiškai pateikia Kali-jugos pradžios datą. Ji neturi  jokio astronominio pagrindo, ir neturime jokių įrodymų, jog Aryabhata ar kuris nors kitas  astronomas yra  apskaičiavęs šią datą. Iki 6-ojo mūsų eros  amžiaus data nenurodoma nei  viename sanskrito tekste ar užraše. Ją galėjo sugalvoti  arba paimti iš kito kalendoriaus vėlesni astronomai. Neaiškumai,kurie lydi šio ypač svarbaus chronologinio riboženklio kilmę, verčia stipriai abejoti jo autentiškumu.  

Jugos Ciklo trukmė 

Tačiau užduotis išsiaiškinti šią datą remiantis senovės sanskrito tekstais yra susijusi su sunkumais.  Priežastis yra ta, jog  informacijoje  apie Jugų Ciklus yra eilė netikslumų . Daugelyje sanskrito tekstų 12 000 metų Ciklo Trukmė  buvo dirbtinai padidinta..  Anomališkai didelis 4 320 000 metų mastas  buvo gautas  įvedus dauginimo  iš „360“ koeficientą . Koeficientas apibrėžė skaičių  „žmogiškųjų metų“, sudarančių  vienerius  „dievo metus“. Žymus sanskrito mokslininkas ir nacionalinis Indijos lyderis  B.G.Tilaks  paminėjo  tai savo knygoje „Аrktinis būstas Vedose“ (1903):

„ Dauguma Puranų, parašytų pirmaisiais krikščioniškosios epochos šimtmečiais, autorių, žinoma, netikėjo, kad Kali-juga baigėsi … Todėl buvo  pamėginta Kalijugos trukmę išplėsti verčiant 1000 (arba 1200) paprastųjų žmogiškųjų metų į tiek pat dieviškųjų metų. Vieneri dieviškieji  metai arba Dievų metai lygūs 360 žmogaus metų … Toks problemos sprendimas buvo priimtas visur. Tokio originalaus triuko  dėka  Kali amžius  iš įprastų 1200 metų virto didingu Ciklu, kurį sudarė  tiek pat dieviškųjų metų, arba 360 × 1200 = 432 000 žemiškųjų metų.“

Tačiau kai kuriuose svarbiuose  sanskrito tekstuose, tokiuose, kaip Mahabharata ar Manu įstatymai, parašyuose, anot, mokslininkų, anksčiau nei Puranos ,vis dar išlieka pirminė  Jugų Ciklo trukmė –  12 000 metų. Mahabharatoje aiškiai nurodoma, jog  Jugų Ciklo trukmė remiasi  žmonių dienomis ir  naktimis. Zoroastriečiai taip pat tikėjo 12 000 metų trukmės ciklu.  Graikų Didieji Metai arba Tobulieji  Metai buvo pateikiami skirtingai – 12 954 m trukmės  (Ciceronas) arba 10 800 metų trukmės (Heraklitas). Žinoma, Jugų Ciklas negali būti skirtingos trukmės skirtingose  kultūrose.

Knygoje „Šventasis mokslas“ (1894),  svamis Šri Juktešvaras išaiškino, jog pilnas Jugų Ciklas  trunka 24 000 metų ir susideda iš 12 000 metų trukmės Pakilimo ciklo, kai gėris palaipsniui didėja, ir dar 12 000 metųtrukmės Nuopolio Ciklo, kai gėris palaipsniui mažėja. Taigi, po to, kai pabaigiame12 000 metų Nuopolio  CikląSatya-juga > Kali-juga, seka apsiverčia  ir prasideda 12 000 metų Pakilimo Ciklas Kali-juga > Satja juga.  Juktešvaras teigia, jog  „Kiekvienas 12 000 metų  trukmės periodas sukelia  radikalius virsmus tiek  išoriniame  —grubios materijos, tiek vidiniame  — intelekto , arba elektros pasaulyje. Šis laikotarpis vadinamas Daiva -Juga (elektrinė pora)“ 

Pilno Jugos Ciklo 24 000 metų trukmė apytiksliai lygi Precesiniams Metams – 25 765 metų. Precesiniai Metai – tai laikas, reikalingas Saulei pereiti „precesiją“  – t.y. , judėti atgal per 12 Zodiako žvaigždynų. Įdomu tai, jog  Surja Siddhanta nurodo precesijos reikšmę –  54 kampo sekundes per metus,  skirtingai nuo dabartinės reikšmės –  50,29 kampo sekundės per metus. Tai pasiverčia  į precesinius metus lygius  24 000 metų! Taigi, yra didelė tikimybė, kad dabartinė  precesijos reikšmė gali būti tik laikinas nuokrypis nuo vidutinės reikšmės.

Jugų Pakilimo ir Nuopolio ciklų koncepciją Juktešvaras paėmė  ne iš oro. Ši idėja vis dar paplitusi  Indijoje tarp džainų, kurie yra viena seniausių religinių sektų šalyje. Džainai mano, jog pilną Laiko  Ciklą  (Kalačakrą) sudaro progresyvioji ir regresyvioji pusės. Per  Ciklo progresyviąją pusę (Utsarpini) palaipsniui daugėja žinių, laimės, sveikatos, etikos ir dvasingumo, tuo tarpu regresyvios pusės metu  ( Avasarpini) šios savybės palaipsniui sumenksta. Kiekvienas pusperiodis susideda iš šešių mažesnių laikotarpių, ir  abi Ciklo pusės kartu sudaro pilną  laiko ratą. Šie du puscikliai amžinai eina vienas paskui kitą nenutrūkstama seka, taip pat, kaip Dienos ir nakties , arba Jaunaties ir Pilnaties ciklai.

Senovės graikai, tikėtina, irgi tikėjo į kylantį ir besileidžiantį Amžių ciklus. Graikų poetas Hesiodas ( apie 750-650 m.pr.m.e) poemoje „Darbai ir dienos“ mini Pasaulio Amžius ir įtraukia tarp Bronzos ir Geležies amžiaus penktąjį amžių, pavadintą „Herojų epocha“. Knygoje „ Hesiodo Kosmosas“ Jenny Strauss Clay rašo:

„Remdamasi mitu iš  Platono veikalo  „Politikas“, Helinistas Vernantas taip pat tvirtino, kad hesiodiškojo mito  laiko struktūra , t.y. rasių eiliškumas,  yra ne linijinis, o Cikliškas.  Geležies  Amžiaus pabaigoje, kurį jis dalina į dvi dalis, vėl prasideda arba, kas labiau tikėtina,  nuo Herojų Amžiaus, nes seka apsiverčia… Vernantas savo ruožtu siūlo sprendimą, pažymėdamas, kad „iš tikrųjų nėra vieno Geležies Amžiaus, išskyrus  dviejų tipų žmogaus būtį.“

Tai labai įdomu. Jean-Pierre Vernantas, pripažintos  Senovės Graikijos kultūros ekspertas, mano, kad pagal Hesiodo skaičiavimus  Amžių Ciklo  seka apsigręžia į atbullinę. Be to, jis teigia, kad Geležies Amžius susideda iš dviejų dalių, kas tiksliai atitinka Juktešvaro interpretaciją, kurioje besileidžiančią Kali-jugą  pakeičia kylanti Kali-juga. Šiame kontekste galima teigti, kad “ Herojų Epocha „, kuri Hesiodo skaičiavimuose sekė  iškart po Bronzos  Amžiaus atitinka besileidžiančią Kali Jugą

Skirtingų šaltinių liudijimai įrodo, kad t pilno  Jugų Ciklo trukmė  lygi 24 000 metų. Pilnas Ciklas susideda iš kylančio ir besileidžiančio  Ciklų, kurių kiekvienas trunka po 12 000 metų .Tai kreipia mus link klausimo apieskirtingų Jugų sąlyginę trukmę Pilname Cikle. Yra taip pat pereinamieji laikotarpiai kiekvienos Jugos  pradžioje ir pabaigoje, vadinamieji  Sandhja (aušra) ir  Sandhjansa (sutemos). Sanskrito tekstuose  Jugoms su jų aušromis ir sutemomis pateikiamos šios reikšmės:

  • SATJA JUGA ( Aukso Amžius): 4000 metų + 400 aušros metų +400 sutemų metų = 4800 m
  • TRETA JUGA ( Sidabro Amžius): 3000 metų + 300 aušros metų +300 sutemų metų= 3600 m
  • DVAPARA JUGA (Bronzos Amžius): 2000 metų + 200 aušros metų + 200 sutemų metų = 2400 m
  • KALI JUGA ( Geležies Amžius): 1000 metų + 100 aušros metų + 100 sutemų metų = 1200 m

Vienodos trukmės jugos 

Tuose keliuose šaltiniuose, kur nurodyta Jugų trukmė, randame, jog visi Ciklo amžiai yra vienodos trukmės. Pavyzdžiui, zoroastriečiai mano, jog pasaulis trunka 12 000 metų, kurie padalinti į keturias lygias eras po 3 000 m. Meksikos šaltinis, žinomas kaip Codex Rios ( dar vadinamas Codex 3738 arba Vatikano Kodeksu A) tvirtina, jog kiekviena Era trunka 4008, 4010, 4801 ir 5042 metus, atitinkamai bendra jų trukmė 17 861m. Matome, jog šiuo atveju kiekvieno Amžiaus trukmė beveik vienoda.  

Todėl keturių Jugų trukmė sanskrito tekstuose ( 4800,3600, 2400 ir 1200 metų) neatitinka normos. Kiekvienos Jugos trukmė šioje sekoje sutrumpėja 1200 metais palyginus su prieš tai buvusia. Tai aritmetinė progresija, kuri retai pasitaiko natūraliuose Cikluose. Tokios sekos nenatūralumas kelia klausimą, ar Jugų trukmė nebuvo pakeista kažkuriuo momentu praeityje? Galbūt taip siekta sukurti įspūdį, jog kiekvienos Jugos trukmė trumpėja lygiagrečiai mažėjant gėriui pereinant nuo vienos Jugos prie kitos.

Štai labiausiai sukrečiantis faktas: du žymiausi senovės Indijos astronomai  Aryabhata ir Paulisa, abu manė, jog Jugų ciklą sudarė vienodos trukmės jugos! 11-ajame amžiuje viduramžių  mokslininkas Al -Birūnis 13 metų keliavo po visą Indiją, apklausdamas ir bendraudamas su išsilavinusiais žmonėmis, skaitydamas  sanskrito tekstus, atlikdamas religines apeigas ir papročius. Jis sudarė visaapimantį komentarą apie indų filosofiją, mokslą ir kultūrą. Savo darbe „Indija“ Al-Birūnis mini, jog Jugų ciklo doktrina buvo grindžiama indų astronomo Brahmaguptos išvadomis. Pastarasis , savo ruožtu, sėmėsi žinių iš sanskrito smriti tekstų. 

Saptariši kalendorius

Matomai pirminė Jugų Ciklo doktrina buvo itin paprasta: bendra trukmė – 12 000 m, kiekviena Juga trunka  po 3000 m. Šis ciklas užkoduotas Saptariši Kalendoriuje, kuris buvo naudojamas Indijoje virš tūkstančio metų. Kalendorius buvo plačiai naudojamas Maurjų periodu (4 a. pr.m.e) ir iki šiol naudojamas kai kuriose Indijos dalyse. Terminas “Saptariši”  sietinas su “Septyniais Rišiais” arba “Septyniais Išminčiais” – septyniomis Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigždėmis. Jie garbinami kaip apsišvietę rišiai, kurie pasirodo kiekvienos Jugos pradžioje, kad išplatintų civilizacijai naujus dėsnius.

Saptariši kalendoriuje Ciklas lygus 2700 m. Teigiama, jog Didieji Grįžulo Ratai būna po 100 metų kiekvienoje iš 27 nakšatrų ( Mėnulio žvaigždynų). Tai ir sudaro 2700 m Ciklą.  Šis ciklas taip pat minimas kaip Saptariši Era arba Saptariši-juga.

Didieji Grįžulo Ratai

 Jei Saptariši Kalendoriuje 2700 metų yra faktinė Jugos trukmė, tai likę 300 m iš bendros 3000 m Jugos trukmės automatiškai tampa „pereinamuoju laikotarpiu“, kol sekančios Jugos bruožai pilnutinai išryškėja. Atitinkamai šis tarpinis periodas gali būti perskeltas į du atskirus periodus po 150 m kiekvienas.  Vienas iš jų  tęsiasi  Jugos pradžioje ir vadinamas Sandhja ( aušra) , o kitas – jos pabaigoje ir vadinamas Sandhjansa ( sutemos).

Bendra Jugų Ciklo trukmė , išskyrus pereinamuosius periodus, lygi 10 800 m ( 2700 x 4), tai sutampa su “Didžiųjų Heraklito Metų“ trukme graikų tradicijoje! Tai akivaizdžiai parodo, kad Visuotinų Amžių Ciklo pagrindas Indijoje ir Graikijoje buvo 2700 m trukmės Saptariši Ciklas…

Pastaruosius 2700 m mes išgyvename kylančią Kali-jugą, ir ši Juga išsibagia 2025 metais. Sekanti KYLANČIOS DVAPAROS- juga pilnai atsiskleis 2325 m, praėjus 300 m pereinamajam laikotarpiui. Po kylančios Dvaparos-jugos eros seks dar dvi – kylanti Treta -juga ir kylanti  Satja-juga. Jos užbaigs 12 000 m Pakilimo ciklą.

Šiuo metu Kali-juga artėja prie savo pabaigos. Nuo jos pradžios 3676 m.pr.m.e praėjo beveik 5700 m. Jugos pabaigoje neišvengiamai  vyks Žemės klimato pokyčiai ir civilizacijų krachas, nes tai būdinga pereinamiesiems periodams. Sekanti Dvapara-juga esmingai skiriasi nuo Kali dvasiniais ir materialiniais aspektais. Tai suprantama iš senųjų tekstų. Taigi mes galime susidurti su ilgalaikio pobūdžio mus supančios, ir, galimai, kosminės aplinkos pokyčiais, nes pereisime į sąmonės plėtros laikotarpį. Dabartinis tektoninio aktyvumo kilimas ir ekstremalių gamtos fenomenų padažnėjimas signalizuoja, jog lėtai įžengiame į Žemės kritinių pokyčių laikotarpį. Turime žinoti apie didžiuosius Laiko ciklus, valdančius žmoniją, ir apie pokyčius, kurie  jau priartėjo prie horizonto.

Saulės naujienlaiškis

Prenumeruok Saulės naujienlaiškį ir gauk AKTUALIAS naujienas!

Meniu
Horoskopas.lt