Saulės horoskopai

Žemiškus dalykus reikia pažinti, kad juos pamiltum, dangiškus - pamilti, kad pažintum (B. Paskalis).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ASTROLOGICAL RESEARCH

Jupiteris Taure ir 12-ka Zodiako ženklų

Iliustracija : Martin Johnson Heade ( JAV), Mergina ant kalvos obelų žydėjime , 1874

Nuo 2023 gegužės 16 iki  2024 gegužės 25 Jupiteris keliaus per žemišką, kūnišką, daiktinį,  praktinį, konservatyvų Tauro ženklą, siejamą su finansais, šeima, turtu ir nuosavybe, ekologija ir žemdirbyste,   Žemės ištekliais , Žemės galiomis, vietine kultūra  ir vietos tradicijomis, kaimu ir regionais, istorija, praeitimi ir  protėviais, genetika , natūralia psichologija ir miškais, dvasios ramybe ir taikumu, antitoksine gyvensena be įtampų, kovų ir stresų. Tauras tai ir  vartotojiškumas, tingumas , užsibuvimas komforto  zonose, konservatyvumas, inercija, užsispyrimas dėl užsispyrimo,  godumas ir ėdrumas, pertekliniai kūniški, jusliniai malonumai, atsipalaidavimas.  

Kaip įtakos Jupiteris Taure 12-ka Zodiako Saulės ženklų

AVINAS 

Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė finansuose, pardavimuose-pirkimuose, gamyboje, saviraiškoje, prigimtinių gebėjimų raiškoje, motinystėje, augalininkystėje, kulinarijoje. Sėkmė ateina lėtai ir užtikrintai – per   mama, bankuscar  užsienio ryšius , turint tinkamą  išsilavinimą ir gerus teisininkus, per ekologines-tradicines  pažiūras, dalyvaujant tarpt. sambūriuose ir festivaliuose .Svarbu  turėti stiprių norų, žinoti savo teises,  atitikti   tos vietovės, kurioje dirbama, vertybes ir poreikius.   Avinų gebėjimų vertę ir kokybę  vertins reitingai,  užsieniečiai, teismai, ministerijų atstovai,. Jų vertinimai lems Avinų pajamas ir išteklius  ilgam.  

Problemos:  vienų  draugysčių pabaigos, kitų atgimimas. Vieni projektai uždaromi , kiti  ilgalaikiai, perspektyvūs startuoja. Kažkokios svajonės nusimarina natūraliai. Krizė  santuokoje ar sutuoktiniai patiria didelius virsmus, gyvenimo iššūkius,  galbūt yra neištikimi ar psichologiškai engia.  Metas keisti kažką  natūraliai poroje, viešryšiuose Pasaulėvokos krizė. Nesėkmės, klaidos bendravime, komunikacijoje, rinkodaroje dėl inercijos, nejautrumo kitų nuomonei.

TAURAS

 Taurai  darys visur  orą ir vėją,  bus visuotinos sėkmės ir plėtros , arba pabaigų ir startų stimulai, globėjai ir pribuvėjai.  Burs komandas ir su jomis steigs  ilgalaikius sėkmingus verslus, investuos,  kels revoliucijas , vykdys pertvarkas ir reformas,  drebins kitų gyvenimo pamatus,  vers iš postų vadovus, lyderius, gins tradicijas ir kultūrą nuo  invazijų ir sugriovimo, nuo  valdžios teroro.  Taurai daug kam bus geriausi rėmėjai, draugiški patronai  ir psichoterapeutai,  kitų galimybių ekspertai ir vertintojai. Vieniems jie padės sukloti tvirtus pagrindus, kitiems iškas žarijų duobes , kad išnyktų galutinai iš normalių žmonių horizontų.  Taurų asmenybės  bus ant bangos ir pirmose  politikų, TV, visuomenininkų gretose. Taurų sąmonė smarkiai prasiplės, ugdysis jiems artimų Mokytojų įtakose, ar sąlytyje su aplinkos krizėmis, problemomis, kurios palies Taurų širdis. Taurai  priims didžiausius iššūkius, patirs arba darys didžiausias įtakas,  išgyvens didžiuosius virsmus ir transformacijas ( 2024 pavasarį), rodys kitiems TVARESNIUS, EKONOMIŠKESNIUS, SOCIALIUS   netikėtus kelius  į saugesnę, teisingesnę ateitį. Juk Tauro ženklą veiks ne tik Jupiterio plėtros, bet ir Urano jungčių, perversmų  ir atsiskyrimų, Rahu naujos karmos ir naujų kelių  energijos.         

Problemos:  metas keisti darbą, gyvenimo būdą, dalykinius santykius, darbo kultūrą  link patogumo ,emocinio ir finansinio  stabilumo. Klaidos ir  praradimai finansuose, pardavimuose dėl tauriško konservatyvaus užsispyrimo ar pasenusių  pažiūrų. Galimi kritimai nuo aukštų pozicijų, reputacijos ir reitingų nuosmukiai   dėl Taurų noro užsiimti savo kiemo reikalais, atsiduoti privačiam gyvenimui, dėl  Taurų psichologinių problemų.      

DVYNIAI

 Ilgalaikė plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė virtualybėje, soc. tinkluose, konsultacinėje veikloje, savanoriavime, gamtosaugoje, savityroje ir dvasinėse paieškose.  Viešumoje ir sutartyse, bendradarbiavime didelių klaidų tikimybė,  kai kažkas siekia fin, naudos ir išnaudoja Dvynius .Suaktyvėja pasąmonė. Daugiau sapnuojama ir miegama,  gal net tingu atsikelti iš lovos, tarsi trūksta jėgų. Taip vienatvės refleksijose  pasąmonė išsivalo nuo ilgalaikių perteklinių informacinių sankaupų.   Sužinoma daug antqamtinių  ir pasaulio  paslapčių. Išaiškėja  ar išpažįstama viskas, kas buvo slepiama santuokoje. Itin palankus laikas  apsivalyti vidujai, pasiremontuoti kūną, palikti partnerius ir  terpę, kurie įžemina pertekliniame  komforte.   Padidėja slaptų priešų ir slaptų rėmėjų gretos. Galimos partnerių išdavystės, ligos, pabėgimai ( negatyvu) arba  kilnus partnerių pasiaukojimas , rėmimas pinigais, materialios apsaugos.  ( pozityvu) . Nepatartinas aktyvus viešuminis gyvenimas – tai sekins, sargdins.

Problemos:  studijų  ar esamų užsienio ryšių, bylinėjimosi  pabaiga. Metas keisti iš esmės , pagal kišenę  laisvalaikio įpročius ,  pomėgius, atostogų kryptis, kūrybos braižą, santykius su vaikais, mylimaisiais. Natūralios ir finansinės  krizės , virsmai ,pokyčiai  meilėje, vaikų reikaluose.

VĖŽYS

Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė grupinėje, visuomeninėje-politinėje  veikloje, darbiniuose komandiniuose projektuose. Plečiasi ilgalaikių  patikimų draugų ratas  – per dalykinius,kolegiškus, buitinius  ryšius. Sustiprėja kūniškas juslingumas , jausmai poroje, su partneriu skanaujama  daugiau gyvenimo gėrybių. Visi  projektai, kurie  dabar pradedami ir kuriuos palaiko draugai-kolegos- pavaldiniai , ves  į gerovę , soc.stabilumą ir pripažinimą, bus sėkmingi. Gyvensena sulėtėja, daugiau norisi malonumų ir maisto. Surandami vertingi, malonūs  gydytojai-draugai, be operacijų ir stresų,  natūropatijos, chiropraktikų būdais,  galintys išgydyti bet kokias Vėžių ligas. Vaikams sekasi poruotis, socializuotis.

Problemos:  verslo bankrotas arba prisikėlimas naujam gyvenimui, naujo verslo startas. Metas keisti  ar pertvarkyti patalpas, gyvenamą vietą, šalį, išnuomoti ar investuoti į būstą.  Metas keisti psichoterapeutą. Keisis  aplinka, sutvarkoma teritorija, pamatai.

LIŪTAS

Ilgalaikė  netikėta didžioji  GYVENIMO, LIKIMO sėkmė. Likimas bus kaip niekad dosnus. I Jei Liūtai netingės ir atsitrauks kažkiek nuo namų, artimųjų  stresiinių reikalų, jų laukia iškilimas, aukštesnės pareigos, vadovų  meilė ir malonės-gėrybės ,   reitingų augimas Liūtų kūrybingumo, grožio, humoro dėka. Užtikrinta plėtra ir sėkmė, daugiau netikėtų  puikių galimybių karjeroje, profesijoje. Didžioji sėkmė paliečia Liūtų  kūrybą, vaikus, mylimuosius. Galima ramiai, be pastangų  sutikti ir susituokti su didžiąją gyvenimo meile , išgarsėti per kūrybą ar viešą veiklą ,  patekti į  valdžią, į savo srities olimpą, užlipti į  naujas viršūne, pereiti į sėkmingesnę įmonę, sukurti šedevrą, pasisemti ryškiausių potyrių atostogose ar psichol.seminaruose.

Problemos: poriniuose ryšiuose nuopuolis, ciklo pabaigos,  kai santykius reikia paversti šeima, sutvirtinti bendru  būstu arba kitą pavasarį dėtį galutinį tašką. Metas keisti bendravimo stilių, mąstymą, įprastas dienotvarkes, įprastus maršrutus.  Padidintas avaringumas. Klaidos ir nesėkmės komandiniuose  projektuose, visuomeninėje-politinėje  veikloje. Išduoda ar išeina, pasilieka praeityje kai kurie mylimi   draugai, bendražygiai.    

MERGELĖ

llgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė užsienio ryšiuose, studijose, kelionėse, teisiniuose reikaluose. Tikėtinos puikios,  malonios kelionės – tiek darbinės, tiek šeimyninės – su giminėmis ar pas gimines. Kažkas iš giminių, artimųjų išgarsėja, tampa žvaigžde svetur. Kelionėse susidraugaujama su garsenybėmis , unikaliais žmonėmis. Tai praplečia akiratį, išlaisvina iš vaikystės traumų ir Karmos gniaužtų, supažangina asm.psichologiją.  Gaunamas  geru darbu pelnytas pripažinimas , apdovanojimai , prizai, aukšti reitingai. Pasiekiami aukšti rezultatai, laimėjimai varžybose, konkursuose, festivaliuose,  laimimos reikšmingos bylos dėl turto, nuosavybės, darbo reikalų.  

Problemos: išėjimas ar atleidimas iš darbo dėl  naikinamų etatų ar dėl  šeimos perspektyvų kituose regionuose. Metas pakovoti dėl savo kąsnio, pajamų šaltinio,   vertybių, keisti  mitybą ir vartojimą ,pažiūras, santykius su mama. Asm. finansinė krizė, atlygio pokyčiai, išlaidos studijoms ir kelionėms  reikalaus peržiūrėti biudžetą. Klaidos gyvenimo strategijose, jei sekama paskui pinigus. Nesėkmės karjeroje dėl malonumų troškimo, inercijos, materialistinės filosofijos.  

SVARSTYKLĖS

Svarstyklėms  iš visų Zodiako ženklų teks  patirti daugiausiai išlaidų, išmokų, operacijų, kovų, išsiskyrimų ir susiliejimų,  spręsti daugiausiai  materialių gyvenimo problemų ir patarinėti kitiems krizėse, remti kitus tiek finansiškai, tiek psichologiškai, ramiai išrišinėti kitų konfliktus.    Keisis Svarstyklių mąstymas, bendravimas, kasdienybės įpročiai,  artimas ratas. Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių  didelė netikėta  sėkmė  versle, investicijose, bendruose su kažkuo projektuose. Ateina galingi rėmėjai, galintys paremti realistiškus Svarstyklių sumanymus.   Palanku investuoti į mokslus, švietimą, grožio operacijas Gaunami  dideli , dividendai, paveldas, premijos, projektinės lėšos.  Yra rizika gauti dideles baudas dėl eismo taisyklių pažeidimo/nežinojimo ar nesumokėtų mokesčių, patirti nuostolius dėl automobilių remonto, perkeltų skrydžių, vaikų nenumatytų problemų, vagysčių.  

Problemos: vienų širdies ryšių pabaiga, kitų atgaivinimas prisikėlimas iš praeities. Metas keisti stilių, kirpėją ir grožio meistrą, laisvalaikio  įpročius  ir pomėgius pagal kišenę. Galimos nesėkmės ar ligos kelionėse, pralaimėjimai konkursuose, varžybose,  užsienio ryšių praradimai, studijų metimai  dėl… tingumo, inercijos  ar neapdairumo.

SKORPIONAS

Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė viešumoje,  poruojantis,  sutinkant tinkamiausius kompanjonus, partnerius, sutuoktinius, pasirašant itin pelningas tarptautines  fin.sutartis, sudarant pelningus sandorius. Tikėtinos vestuvės ar dalyvavimas giminių, artimųjų  vestuvėse, reikšminguose viešuose renginiuose.    Bendrai su kažkuo, poroje atrandami stabilesni pajamų  šaltiniai, ištekliai, naujos  rinkos,  daromos didesnes įtakos  aplinkai ir net pasauliui.  Sekasi  finansiškai  labiau sutuoktiniams.  Kaip ant mielių padidėja  gabesnių populiaresnių konkurentų, oponentų, atvirų priešų gretos. Jie atstovaus priešingas kultūras, pažiūras, vertybes. Visi Skorpai susidurs su aplinkos, visuomenės  tvirtu kaip mūras pasipriešinimu , gynybinėmis reakcijomis, priešinga nuomone.    

 Problemos:  parduodamas ar nuvertėja turtas, būstas. Kažkas iš savų, savo klano, giminių bankrutuoja, nugrimzta į praeitį, žemyn. Skorpionų smulkaus verslo bankrotai, jų  sukurtų mafijų pabaigos, bet ir vegetavusių versliukų atgimimas per sandorius su  pajėgesniais partneriais . Metas pakovoti su žalingais įpročiais, priklausomybėmis.

ŠAULYS

Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė veikloje, darbovietėse, sporte .  Darbo labai daug, tai skatina pažanginti  , technologizuoti darbo metodus, keisti gyvenseną. Lengviau  siūlomi ir gaunami gerai apmokami darbai. Šauliai tampa  geidžiamiausi  darbdaviai ir darbuotojai , lemia sėkmę  tarpininkaudami  kitiems darbo paieškose, sveikatos, sveikos gyvensenos  reikaluose.   Pagerėja gerbūvis, prisiperkama  baldų, drabužių, buitinių prietaisų. Dažniau apima tingulys, dėl ko rizika priaugti svorio dešimčiai metų į priekį. Būtina daugiau  sportuoti grupėje, sporto klubuose, rūpintis kūnu ir svekata. Pagerėja paslaugų kokybė, maloniai nustebina  draugiški kolegos.   Atrandami natūralūs, gamtiniai gydymo būdai, jų dėka šuoliškai pagerėja sveikata. Usimezga glaudesni ryšiai su gyvūnais

Problemos:  pabaigiami ar nusibaigia, bankrutuoja medijiniai/švietimo/mokslo/ IT Šaulių projektai. Bankrotai  pažįstamų, kaimynų  rate. Metas koreguoti, iš esmės keisti  planus,  bendrus projektus,  taip patssantykius su draugais, politines pažiūras ir partijas, pakovoti dėl bendro labo ir tuo pačiu dėl savo geresnės ateities. Geri draugai  paremia, priglobia.  Keičiasi ateities perspektyvos. Galimos klaidos viešuose ryšiuose,  partnerių  išdavystės/ligos/ nesėkmės. Šauliai jaučiasi poroje suvaržyti, antraeiliai.  Patartina daugiau daryti nuolaidų, nusileisti,  kažką paaukoti dėl  santuokos, svarbių sutarčių, sandorių,bendradarbiavimo.

OŽIARAGIS

Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė meilės, romantiniuose reikaluose, kūryboje, reklamoje, grožio ir mados industrijose. Šuoliškai prasiplečia ištikimų  gerbėjų ratas .Sekasi vaikams, mylimiesiems. Nuostabios , romantiškos atostogos, baliai-festivaliai,  seminarai ar potyriminės stovyklos, kuriuos  Ožiaragiai rengia  ar yra laukiamiausi  svečiai.  Galimas ilgai lauktas ar netikėtas pastojimas po ilgų bandymų.  Gyvenimas šildo ir džiugina  malonumais, renginiais,  grožiu, smagiais vakarėliais su ryškiais žmonėmis. Gražinami interjerai, sodybos, sutvarkomos ar įsigyjamos poilsiavietės ,  sėkmingai perkami- parduodami savos ar kitų kūrybos vertingi meno kūriniai. Lepina ir yra lepinami vaikai.

Problemos:  krenta pajamos ir atlygiai, išsenka išteklių ir pajamų šaltiniai (  bet vaikai, gerbėjai padeda atrasti stabilesnius).  Metas keisti vadybos braižą. Keisis pareigybė, vadovai, gyvenimo tikslai. Ožiaragių  bendrovę paliečia pertvarkos, krizės. Galimos klaidos ir nesėkmės, tinguliai  darbe,   atleidimas iš darbo, nepasitenkinimas veikla, kuri  už ačiū ar kaip labdara.

VANDENIS

Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė nuosavybės, turto, būsto, statybų reikaluose. Palanku pradėti savo verslą, įsigyti  akcijų, namelį ar sklypą ramesnėje vietoje,  atkovoti ir restauruoti paveldą, seną dvarą,  atgaivinti ar sukti šeimos lizdą.  Vandeniai suvienija šeimą, gimines, savo  draugų klaną,  kuria bendruomenes, net mafijas.  Želdina ir puošia savo valdas, leidžia  kažkur šaknis, atranda pažadėtąją žemę.  Reanimuojamos senos gražios draugystės, bet ir  atsikratoma vienu ypu nemalonių draugų, neperspektyvių projektų. Realizuojamos senos svajonės. Vandeniai gali dėl kokio bičių ūkelio ar lelijų prūdo, dėl artimųjų laimės  nusimesti staiga  žvaigždines karūnas, atsisakyti viliojančių perspektyvų, grįžti namo. 

Problemos:  Metas keisti pasaulėžiūrą, etiką ir moralę  į  pozityvesnę, realistiškesnę, savalaikę. Metas peržiūrėti užsienio ryšius, keisti bendravimą viešumoje,  santuokoje į empatiškesnį,  ramesnį.  Visos kelionės- su didesnėmis  išlaidomis , kupinos netikėtų iššūkių ar net pavojų, įtampų . Geriau  metus keliauti ramiau,  be adrenalino . Klaidos vaikų auklėjime , meilėje, reklamoje . Gerbėjai ar mylimieji pabėga ,   galbūt yra neištikimi, sužino visas Vandenių paslaptis.  Verta kažkiek pasiaukoti dėl meilės, dėl vaikų.

ŽUVYS

Ilgalaikė  netikėta plėtra, daugiau  galimybių ,sėkmė moksluose, ryšiuose, IT technologijose.  Daug mokoma, mokomasi, mokytojaujama, skaitoma ir kalbama. Žuvų  veiksmingas žodis DABAR gydo, prikelia, bet gali ir pribaigti,numarinti.  Kasdienybė kaip niekad intensyvi ir turininga, gausi fantastiškų vaizdų, stebinančių pažinčių, vertingų pokalbių , nušvitimų. Pažinimo alkis ir troškulys lavina protą ir iškalbą, keičia  į gera mąstymą, bendravimą.  Tai natūraliai ugdo,  teigiamai įtakoja karjerą ir pasiekimus,  populiarina  vardą.  Palanku publikuotis, leisti knygas, startuoti su  tinklalaidėmis soc.tinkluose, , fotografuoti , leistis į žygius, turistauti. Staiga prasiplečia pažinčių ratas, užmezgami draugiški, kaimyniški  kontaktai su išskirtiniais, žvaigždiniais žmonėmis. 

Problemos:  Partneriai  praranda  ar išeina iš darbo.  Šeimoje – ligos, giminaičiai  ligoninėse. Klaidos NT srityje arba prarandama, nuvertėja nuosavybė, turtas.   Metas iš pagrindų keisti  verslą , investicijų sritį, perrašyti testamentą,  išmokėti senus kreditus, grąžinti finansines ir karmines skolas.   

Saulės naujienlaiškis

Prenumeruok Saulės naujienlaiškį ir gauk AKTUALIAS naujienas!

Meniu
Horoskopas.lt