Saulės horoskopai

Žemiškus dalykus reikia pažinti, kad juos pamiltum, dangiškus - pamilti, kad pažintum (B. Paskalis).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ASTROLOGICAL RESEARCH

2022 balandžio užtemimas: Namai – ten, kur sotu ir saugu šeimai

Iliustracija: Jacek Jerka . Alchetron ( Lenkija)

2022 m. balandžio 30d 23 :42 Vilniaus laiku  per Jaunatį  įvyks  dalinis   Saulės užtemimas ( SU)  Tauro ženklo 10 °

Užtemimas stipriauu pasireiškia įvairiais gamtiniais  ir soc. kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės užtemimo „šešėlis”.

Užtemimo šešėlis eis per : Pietų Ameriką ( Čilė, Argentina, Peru pietūs, Bolivijos pietvakariai, Paragvajus, Urugvajus), Ramiojo vandenyno pietinę ir pietrytinę akvatorijas, Atlanto vandenyno pietvakarių pakraštį, Antarktidos pakrančių atskiras dalis.

Gegužės 16d po Saulės užtemimo, per pilnatį vyks pilnas Mėnulio užtemimas Skorpiono 25°

Užtemimų koridorius : nuo balandžio 30 iki gegužės 16.

Užtemimo (SU) poveikio, įtakų periodas : nuo 2021/12/04  iki 2022/10/25 .

Lemtingi  individualūs sprendimai  daromi:  2022 balandžio antroje pusėje – gegužės pirmoje pusėje.

 Lūžio taškas – 2022 vasario 11d, kai aplinkybėse ėmė  dominuoti balandžio   užtemimo temos, o praėjusio gruodžio Šaulio užtemimo  temos ėmė slopti.

Saroso serija:  119, arba  6 N . Atsikartoja,  vystosi nauja linkme  1950, 1968 ( Prahos pavasaris), 2004 temos ( Lietuva priima Lietuvoje įvestas IBAN standartas, integracija į tarpbankinę atsiskaitymų sistemą,  Lietuva tapo NATO nare, R.Pakso apkalta).

Astrologės B. Brady interpretacija: aktualizuojasi santykiai su tėviška figūra, su autoritetais, suaktyvėja paternalizmo reiškiniai, atsiranda poreikis ir būtinybė imtis asmeninės  atsakomybės ir kontrolės. Tenka perimti kažkieno įsipareigojimus, keisti,  nes kažkas susirgo, pavedė, tapo nepatikimu ir nepriimtinu, per brangiai kainuoja,  nesugebėjo kokybiškai atlikti, nepatiko.

Užtemimo temos ryškios Christy Lefteri knygoje Bitininkas iš Alepo ir italų bio-tragikomedijoje Rožių sala ( Netlix, Rose Island)

https://www.youtube.com/watch?v=qS2NtbEoIc8&ab_channel=Netflix

Astrologinės Užtemimo ypatybės

 • Saulės- Urano jungtis Taure
 • Planetų steliumas Žuvyse ( Venera, Jupiteris, Neptūnas, Marsas)
 • Urano-Saturno kvadratas (  Ukrainos netikėtas, vieningas, uraniškas, jaudinantis pasipriešinimas Rusijos lokio – Saturno Vandenyje – užpuolimui , tai palieka Rusiją vieną su jos raketinėmis strategijomis, griaunančiomis stabillią ir taikią  ne tik Ukrainos, bet ir visos Žemės vaikų ateitį)
 • Užtemimo taškas jungiasi su žvaigždėmis Šedaras, Hamalis, Merkaras, Almakas
 • Plutono – Jupiterio/Neptūno/Veneros-Merkurijaus bikvintilis
 • Merkurijaus- Saturno kvadratas
 • Lietuvos padangėje užtemimo ACS -DSC  ašis greta  Katastrofų ašies, kurią formuoja  itin karingos Antareso ir Aldebarano žvaigždės, vadinamos Rytų ir Vakarų sargais. Aldebaranas susijęs su reikalų pradžia, Antaresas – su pabaiga.  Steliumas Žuvyse akcentuoja praeities ryšių atgaivinimą,  meilę ir pakantumą, empatiją, nuolaidumą  tarpusavio bendravime ( jei žmogus nėra alko ar psichinis)  mistiką kiekviename žingsnyje ar kontakte; susitaikymą ar paleidimą į užmaršties nebūtį  senų nesutarimų su kaimynais, broliais, sesėmis, klasiokais;

Užtemimo simbolika pagal Redjarą : Gailestingumo seselė iš Raudonojo Kryžiaus

Interpretacija: Žmonių kooperacijos (sutelkties) jausmas, prilygstantis grynajam altruizmui, kai tarnaujama socialinei Vienybei. Išreikšdamas nuoširdų gailestingumą žmogus gali išgyventi itin idealistines patirtis, kai jo būtis, sąmonė ir valia tampa žymiai subtilesnės. Tai tarsi žingsnis į nežinomybę, kad pasidalintumėm gyvenimu ir meile su tais, kas patiria kančias ir nepriteklius. Vyro ir moters tarpusavio prieraišumas naujame lygmenyje tampa pasišventimu humanizmui.

Kaip teisinga elgtis šio užtemimo aplinkybėse ( globaliai visiems):  

 • Kuo stipriau apkabinti, aplėgbti savo meilės glėbyje, pamaitinti ir emociškai nuraminti artimuosius, šeimos narius, namiškius
 • Sprendimus, susijusius su finansais/šeima/būstu.žeme  daryti ramiai, neskubant,  pasikliaunant jutimine nuojauta, jausmais ar artimųjų rekomendacijomis, atsiremiant į turimas  giminių ar draugų, šeimos patirtis, aktualaus reikalo istorija;
 • Realistiškai, įvertinus  kainas, vertes, finansinius šeimos pajėgumus, esamą mokumą  – pasirūpinti savo namų, šeimos, nuosavybės saugumo perspektyvomis.
 • Ginti šeimos vertybes, paveldą, etninę kultūrą, savo teritoriją, savo kiemą , savus ir artimuosius viešumo ar naujų technologijų įrankiais
 • Atsižvelgiant į perspektyvas apsispręsti dėl būsto, gyvenamosios vietos, šeimos pastogės, smulkaus verslo, ūkio, sodybos, sklypo,  patalpos perspektyvų – kas bus daroma  su esamu būstu ir nuosavybe ateityje, kas ją valdys ir renovuos, kas joje gyvens, kokia jos vertė ir saugumas.
 • Atsisakyti arba laipsniškai reorganizuoti finansiškai nuostolingus smulkius verslus ( kurie neturės skaitmeninės ar meta-perspektyvos, veda į priklausomybes/ligas/depresijas/vergiją) , atsisakyti beverčių statybų, fantastiškų būsto planų. Arba, priešingai, – imtis smulkaus verslo, įsigyti būstą ar NT, sklypą ne visam gyvenimui, o šiam etapui, kad generuotų pajamas ar šeima galėtų įsikelti iškart.
 •  Socialiai,  atvirai .nuoširdžiai integruotis į vietos kultūrą ir papročius. Arba, jei viskas toje vietoje atgrasu ar nesava, ją palikti, išsikraustyti, bet negadinti vietiniams jų ramaus gyvenimo arogancija ar prievartine, priklia draugyste bei globa.
 • Perorientuoti šeimos sanklodą į ekologinius, tvarios gyvensenos papročius, mąstant apie bendrų visų namų – vienintelės Žemės motinos- ateitį .
 • Apsibrėžti asmeninės erdvės psichologines ribas, kurių nevalia peržengti niekam, ypač toksiškiems ir engiantiems artimiesiems. Jei tai neįmanoma, atsiskirti nuo šeimos narių, kurie tų ribų nepaiso ir nesirengia atsižvelgti į privatumo prašymus, kontroliuoja, nepriima ar niekina savitumą, negerbia
 •  Trumpam atsigręžti į praeitį, į vaikystę, į seniai pamirštus draugus – taip gali  vėl reanimuotis nuoširdi draugystė. Užtat palikti sandarioje atminties skrynioje giminaičius ir draugus, kurie tiek atitolo, ar pasikeitė, jog niekas nesieja ir ateityje jiems nėra vietos.
 •  Nutraukti saitus su vieta ( tegu ir superkomfortiška ar sentimentalia ), su artimais draugais,  praeitimi, – kurie  yra pernelyg dominuojantys, stresiški, gaivina praeities traumas ir žaizdas, traukia žemyn, į degradaciją, gresia dvasine mirtimi
 • Suvienyti šeimą, gimines ir savus, kaimynus į bent jau virtualią bendruomenę, kuri bus atrama ateities iššūkiuose
 • Atrasti  vietas ar žmones, kurie taps ir ateityje užuovėja, atrama – tiek finansiškai, tiek materialiai, tiek emociškai
 •  Užmegzti ryšį su mirusiais protėviais ar mirusiais draugais ( per žemę, vietą,  daiktines relikvijas, augalus) – jie irgi bus nematomi sargai nuo ateities kataklizmų ir klounų eksperimentų
 •  
 •  

 Art: Vika Krochina (Ukraina) Art: Vika Krokchina

Kokias sritis ir dalykus suaktyvina šis užtemimas globaliai

 • Šalių/regionų/ šeimų/ individų  teritorijas ir neatidėliotinus veiksmus dėl jų vientisumo ir nepriklausomybės
 • Teritorijų išteklių ir finansinės vertės perspektyvas.  Spec.operacijomis, žvalgybomis ir farma eksperimentinėmis atakomis, neapdairiomis sankcijomis  yra ieškoma ir draskomasi dėl resursų, kurie yra ekonomiškai naudingi žvalgams ir išteklių ieškotojams – geografiškai, finansiškai, ekonomiškai, strategiškai.
 • Populiacijos, vietinių gyventojų  SAUGUMO, savigynos ir civilinės saugos sparčią modernizaciją . Tą sustabdo kinų finansinės strategijos, vykdo Rusijos spectarnybos, ignoruoja JAV kariuomenės strategijos,  priešinasi Ukrainos diplomatai,  Globalūs Great Reset projekto inžinieriai ir vykdytojai, taip pat kiti   tranzitiniai  Saturnai Vandenyje – Lietuvos vyriausybė, Premjerė,  ir –  A.Bilotaitė konkrečiai) ir kt
 • Istorinių procesų atsikartojimą . Atsikartoja netikėtoje, nenuspėjamoje formoje neatmenamoje praeityje vykę procesai, karai, invazijos, persikraustymai
 • Istoriją ir istorikus. Jie visi po šiuo užtemimu, susiduria su nenumatytomis kliūtimis, karmos atlygiu,  staiga pasiveja praeities šešėliai
 • Kapitalo valdytojus ir šeimininkus . Vyksta  akcijų, nekilnojamo turto, nuosavybės ŠEIMININKŲ ir VALDYTOJŲ staigus  perėmimas, nušalinimas, pakeitimas.
 • Viešbučius ir nakvynės vietas, apgyvendinimo sektorių,  būstų savininkus  ir nuomotojus Tikėtini stresai, netikėtumai; sisteminių, provalstybinių konkurentų staigūs presinguojantys antpuoliai per elektros ir dujų  kainų manipuliacijas, siekiant perimti turimą paveldą/nuosavybę/NT/išteklius.
 • Psichologiją, psichologus. Ukrainos karas, pandemijos pasekmės sparčiai pažangina metodus , skatina kooperuotis ir naudoti naujas technologijas, orientuotis į vietinius ypatumus ir visos šeimos poreikius. Kas to nesupranta  – bankrot.
 • Ūkininkus, smulkų verslą. Čia stresai, kliūtys, valstybininkų spaudimas,  bet ir kryptinga pažanga per –  kooperaciją, nepriklausomybę,  eko-reformas, viešumą, naujausias eko-technologijas.
 • Regionus, kaimo vietoves, miestų merijas. Čia stresai ir eko ir soc. pokyčiai, naujų lyderių iškilimas,  protestai  dėl  informacijos išviešinimo, spaudimo, pandemijos pasekmių.
 • Statybų sektorių, statybininkus. Vieniems  per stresus ir atskirtis – netikėtas  atgimimas ir įkurtuvės. Kitiems – mirtini pavojai ir staigūs bankrotai.
 • Farmaciją, farmacijos darbuotojus. Čia – akcijų perskirstymas,  vietos keitimas persikraustant, naujos funkcijos, nauji produktai, naujos perspektyvos. Per Saturną Vandenyje (  karas Ukrainoje, viešumas, teisininkai, nepriklausomi mokslininkai) stabdomas koronos vakcinų eksperimentas, pareikalausiantis gyvybių ir ateityje, ypač 2023-2024 mm)
 • Miško darbuotojus ir medienos sektorių. Čia – stabdomi biodiversiniai pelno fabrikėliai, iškertantys plynai miškus – saugią būsimų kartų ateitį.
 • Jūreivystę,  vandenynų ir jūrų sektorius, jų darbuotojus. Vieni grimzta  į nebūtį, kiti – iškyla į žvaigždes.
 • Vietos kultūrą , kultūros šviesulius ir flagmanu . Čia galimi stresai, atsiskyrimai, išviešinimai, akistata su praeities šmėklomis ar netikėtais svečiais, interventais, ukrainos pabėgeliais, staigios baigtys ar netikėtos pradžios

  -Gimdymo namus, gimdyklas, gimdyves ir gimusius kūdikius. Čia – netikėtos nestandartinės situacijos, reikalaujančios neatidėliotinų sprendimų, mąstant apie perspektyvas   ( susprogdinta  Mariuopolio gimdykla, uždaromas ES milijonais renovuotas , supermodernus Trakų akušerijos skyrius)  

– Apvaisinimo ir gimties sritis. Čia – šokai, netikėtumai, stresai, išviešinimai  dėl, pavyzdžiui, stumiamos iš oro surogatinės motinystės įstatymų,  dėl mutantinio-genetinio eksperimentinių vakcinų poveikio kūdikių apsigimimams

 •   Laidojimo industriją ir jos darbuotojus. Ukrainos karo tragiškos aukos pastūmės revoliucingiems, nestandartiniams  technologiniams sprendimams,  savalaikei pažangai  žemiško kelio pabaigtuvių srityje.

Užtemimo astrograma Lietuvai

Užtemimo įtakas stipriausiai pajus 

Taurai,  ypač gimę balandžio 21 – gegužės 10dd

Jie –  šio užtemimo varomoji jėga ir centriniai asmenys, finansinės/materialinės/psichologinės atramos ir maitintojai, procesų stūmokliai arba stabdžiai/numarintojai,  jiems tenka daugiau nei kitiems išbandymų ir reikalų, susijusių su  pradžiomis ir pabaigomis, namais, šeima ir būstu, istoriniu-karminiu atlygiu, praeitimi, kapitalu, akcijomis, kokybės įvertinimu,  gimimu ir mirtimi.  ( Ukraina po Tauru).

Taurai pagal ASCendentą . Jiems – pavojai gyvybei, kūnui, įvaizdžiui ar geram vardui dėl  tingumo, konservatyvumo, nelankstumo, užsispyrimo, jausminių  ar psichologinių eksperimentų, stresų, susijusių su staigiais pokyčiais karjeroje/organizacijoje/šeimoje, dėl laisvamaniškų improvizacijų, neapdairių išsišokimų prieš sistemą  ar visuotinius įstatymus, autoritetus, vadovus, valdžią.

Skorpionai, gimę  spalio 23 – lapkričio 10 dd  ir Skorpionai ASC . Užtemimas palies jų santuoką, terpę, rinką, konkurentus ir partnerius, sutuoktinius. Galimos netikėtos skyrybos ar vedybos, įsitraukimas į karą ar priešpriešą, degančios sutartys, akibrokštai viešumoje,  atviras priešų puolimas, konkurentų atsiradimas,   priešai iš savų tarpo, konfrontacija su savais, artimaisiais.  Užduotis: keisti pasaulėžiūrą į modernesnę, atvirai ir originaliai palaikyti, įkvėpti, padrąsinti ryžtui ir sėkmei  sutuoktinius ir aplinkinius,  gabų jaunimą,šviesuolius ir reformatorius, sutelkti sąjungininkus, apdairiai ir socialiai elgtis  derybose, viešumoje, vengti atviros konfrontacijos su įtakingais oponentais, laikantis susitarimų ir  įstatymo rėmų.    

Vandeniai, gimę sausio 20 –  vasario 10 ir Vandeniai ASC. Užtemimas palies jų turtus, nuosavybę, šeimą, artimuosius, giminę, namus, tėvus , praeitį, gyvenamą vietą. Galimi netikėtumai, stresai, psichologiniai ar finansiniai akibrokštai namie, šeimoje (lyg UFO nusileidimas į virtuvę, netikėti svečiai, invazijos) , atsiskyrimas nuo šeimos/tėvų ar susijungimas/šiltas suartėjimas su artimaisiais, išėjimas iš namų ar sugrįžimas namo, būsto/akcijų  įsigijimas ar pardavimas/perdalijimas,  prasmegimas į dirbtinę duobę ar rūsį, nesėkmingas bandymas restauruoti praeitį. Užduotis: apsaugoti turtą/akcijas/savo erdvę, apginti turimą nuosavybę ir šeimos teritoriją, renovuoti namus, keisti pastogę į komfortiškesnę, ekologiškesnę, susigrąžinti draugus iš praeities,  pasirūpinti tėvais, laikytis saugumo  vandenyje, maksimaliai finansiškai  apsidrausti įsigyjant, nuomuojant ar keičiant  būstą, keičiant gyvenamą šalį. 

Liūtai, gimę  liepos 23- rugpjūčio 10dd   ar Liūtų ASC. Užtemimas palies jų reputaciją ir organizaciją, vadybinius gebėjimus, karjerą, socialinę padėtį, santykius su vadovais ir darbdaviais,  profesinius orientyrus,  soc.statusą, pakreips Likimą  ilgam vienokia ar kitokia eiga.  Galima netikėta prof. sėkmė ir iškilimas,  viliojantys  karjeros pasiūlymai, arba – priešingai – ilgalaikis nuosmukis, kritimas iš aukštybių,  staigus pareigų ar pozicijų, statuso praradimas, netikėtas  Likimo smūgis. Užduotis: operatyviai, draugiškai ir neformaliai reaguoti į  darbdavių ir vadovų prašymus,  palaikyti ir įkvėpti neformalius lyderius bei vadovus ( net jei jie iš buvusių konkurentų tarpo ar keistuoliai), keisti  profesiją/ organizaciją, jei joje nėra socialinio  bei finansinio stabilumo  ir asm. perspektyvų. 

Saulės naujienlaiškis

Prenumeruok Saulės naujienlaiškį ir gauk AKTUALIAS naujienas!

Meniu
Horoskopas.lt