Saulės horoskopai

Žemiškus dalykus reikia pažinti, kad juos pamiltum, dangiškus - pamilti, kad pažintum (B. Paskalis).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ASTROLOGICAL RESEARCH

2021 gruodžio užtemimas Šaulyje: Vienybėje – pergalių jėga ir šviesesnė ateitis

Smurtu gniuždant vartotojų “biomasę”, iškyla nauji vedliai ir šviesuliai, jie rodo optimistines išeitis iš ekonominės, finansinės ir vertybinės aklaviečių 

2021 m. gruodžio  4d 9 :43 Vilniaus laiku  per Jaunatį  įvyks  pilnas  Saulės užtemimas ( SU)  Šaulio ženklo  ženklo 12-ame  laipsnyje . 

Užtemimas stipriau pasireiškia įvairiais gamtiniais  ir soc. kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės užtemimo „šešėlis”. Užtemimo šešėlis paliesAtlanto vandenyno pietinę dalį ( Folklendo salas), Antarktidą. Dalinės fazes bus matomos Pietų Afrikoje, pietryčių AUSTRALIJOJE (Viktorijos valstija), Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenyno pietų akvatorijose. 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2021Dec04Tgoogle.html

http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/TSE_2021_GoogleMapFull.html

Prieš Saulės Užtemimą 2021/11/19  vyks  per Pilnatį dalinis Mėnulio užtemimas Tauro 27 laipsnyje. Užtemimų koridorius : nuo 11/19  iki 12/04. 

Gruodžio SU poveikio, įtakų periodas : nuo 2021/06/10  iki 2022/04/30 .  Apogėjaus taškas (viršūnė) ,2021 m birželį  prasidėjusių reiškinių  ir aplinkybių pikai, lemtingi  individualūs sprendimai  daromi  – 2021 lapkričio gale –  gruodžio pradžioje.  Lūžio taškas, kai aplinkybėse ėmė  dominuoti gruodžio  užtemimo temos, o praėjusio birželinio užtemimo Dvyniuose  temos nugeso –  2021 rugsėjo 4d. 

Užtemimo saroso serija: 5 S 

Šio užtemimo motto: Jei pasakysi tiesą, sugebėsi priimti bet kokią ateitį /Patrick Ness  

Astrologinės Užtemimo ypatybės globaliai 

  1. Planetų steliumas (sankaupa) Šaulye: Saulės-Mėnulio-Merkurijaus jungtis.

Naujas  ar  karingų nepatyrusių , entuziastingų naujokų grupės politinis kursas, kenkiantis ekonomikai ir rinkai. Formuojasi naujos  Jungtinės grupės, komandos, partijos, visuomeniniai  socialiniai dariniai, aljansai, iškyla šviesūs nauji visuomenininkai/politikai/astrologai/bendruomenių lyderiai/ TV veidai ,   kurie suteikia daugumai viltį ir rodo vystymosi kryptį nežinomybėje  žlungant pandemijos nualintai rinkai ir nuslūgums Amerikos valdžios pasaulinėms įtakoms.

2.Užtemimo taškas jungiasi su žvaigždėmis Rostabanas , Menkent, Antaresas. 

Rostabanas, arba Slibino žvaigždyno beta. Pozityviems duoda iškilimą literatūroje, visuom.veikloje, valstybiniuose reikaluose, pelnoma visuotinė (ne oficiozinė) pagarba, daromos įtakos aplinkai. Negatyviems  Rostabano energijos duoda lengvą greitą iškilimą,po kurio ateityje seks skaudus krytis; nelaimingus atsitikimus; turto praradimus; pastūmėja kriminaliniams veiksmams,plėšimams, apgaulėms ,vagiliavimui, aferoms ir avantiūroms,  skatina gobšumą,  veidmainišką (apsimestinį) altruizmą,  įtraukimą į bendrą veiklą, kuri ateityje grės  didelėmis problemomis;  atveda į  nemalonumus dėl bendražmogiškų įstatymų pažeidimo, prarandama garbė.. 

Menkentas, arba Kentauro žvaigždyno teta (arabiškai   – Kentauro petys) pozityviems – užaštrina pojūčius, jausmingumą, vis sukelia geros, pakylėtos  nuotaikos bangas, sustiprina meilę gamtai, sudomina žolininkyste, sveikuoliškomis praktikomis, bendravimu su augalais, paskatina labiau rūpintis gyvūnais, sustiprina ekstrasensorinius gebėjimus. Negatyvieji suaktyvėja  raganavime,  užsiima burtais,  kerėjimu ir spiritizmu, pasiduoda tingumui, susiduria su gyvūnų  agresija. 

3.Užtemimo taškas ant Katastrofų ašies,

kurią formuoja  itin karingos Antareso ir Aldebarano žvaigždės, vadinamos Rytų ir Vakarų sargais. Aldebaranas susijęs su reikalų pradžia, Antaresas – su pabaiga.  Galima tikėtis didelio masto technologinių ar gamtinių katastrofų: tarkime, dujų sprogimas didelėje gamykloje, sukeliantis apsinuodijimus; didelis gaisras ar jūros štormas, keliantis grėsmes pasėliams, salynams, pajūrio želdiniams, naikinantis didelės šeimos ar bendrovės turtą; galimas cunamis ( be didelių  žmonių aukų, bet smogiantis ekonomikai); karinis poligonas sunaikinantis unikalius gamtinius rezervatus; ideologinės grupės puolamieji  teroristiniai veiksmai prieš vienišas moteris, vietos papročius, humanizmą ( Talibano pergalė,  karingų Liberalleftistų pergalės ES struktūrose ir pan.)

4.Sudegęs, silpnas Merkurijus Saulės spinduliuose . Merkurijaus-Neptūno kvadratas. 

Visiškai atjungtas kritinis-loginis protas, sunku susikoncentruoti intelektinėje veikloje, mąstymą   veikia stereotipai, popsas, masinė propaganda ar populiariausi influenceriai, klišės ir minios instinktai. Lūkesčiaisusikerta su tikrove. Vieniems dėl to pakrinka psichika iki lengvų šizofrenijos apraiškų, kiti atmeta tikrovę ir pasislepia  sektų/sapnų/ iliuzijų/religijų/kvaišalų/utopinių svajonių/retritų  pasauliuose. Treti  optimistiškai kovoja už ateitį ir išgyvenimą, laikinai ignoruodami didžiąsias svajones ir vertybes,norus, asm. poreikius. Daug painiavos, nesusipratimų, nusivylimų  ryšiuose, meilėje, darbo tekstuose, susitarimuose, komunikacijoje.  

5.Planetų   steliumo (sankaupos) Šaulyje- Neptūno kvadratas.  

Idealizmas,  donkichotiškos, liberalios  kovos ( demagogija, propaganda, popieriniai lozungai)  prieš melą ir fin.chaosą,  ne tik prieš atgyvenusias , bet ir prieš tradicines vertybes, prieš turimus išteklius, prieš finansinę tikrovę ir laisvą rinką .  Idealizmas ir liberalizmas politikoje gožia, naikina esamą  ekonominę tikrovę, natūralią gyvenimo tėkmę, biologiją. Aštrus konfliktas tarp Teisybės ir – Melo, masių protestinio karingumo ir –   šešėlinių finansinių ryklių slapukavimo 

6.Planetų  sankaupos Šaulyje ir stipraus Saturno Vandenyje sekstilis  

7.Veneros -Plutono- Selenos  Ožiaragyje steliumas ( jungtis). 

 Australės astrologės B.Bredi  interpretacija  (papildyta mano  pastebėjimais )šios serijos užtemimams: Įsimylėjimo bei euforijos būsenos,  gerosios naujienos,  atrandamos naujos žemės,  išgyvenamas didelis džiaugsmas kaip tam tikros patirties kulminacija.  Privalumai ir pranašumai, kurie atsiranda žmogaus gyvenime per šį užtemimą, tęsis ilgai ir jam pasibaigus.  

 Analoginiai  pokyčiai ir  juos  lydinčios aplinkybės  dėliojosi, vyko cikliškai: 1967 rudenį-žiemą,1985 rudenį-žiemą , 2003 rudenį-žiemą.     

Užtemimo simbolika pagal Redjarą:

Vėliava virsta ereliu, erelis virsta pasipūtėliu gaidžiu.  

Simbolikos reikšmė: Sąmonė vystosi nuo abstraktaus suvokimo link konkretumo, nuo bendrybių link individualaus lygmens.  Visur stiprėja kontrolė. Tai lydima beribės, geraširdės  laimės pojūčio. 

Filmai, kuriuose ryškiai atspindėtos užtemimo situacijos ir temos:  

Brangūs draugahttps://www.imdb.com/title/tt10796286/?ref_=nm_flmg_wr_3 

Švediška meilės istorija https://www.imdb.com/title/tt0065955/?ref_=nm_knf_i2 

Saulės kultas https://www.imdb.com/title/tt8772262/

Kaip teisinga elgtis šio užtemimo aplinkybėse ( globaliai visiems):  

 Kovoti už teisybę. Ginti ją ne pavieniui, tylomis-maldomis, o kolektyviai, SOLIDARIAI, grupėse ir komandose vardan bendro labo – aistringai ir karštai. Kuo didesnis būrys kovojančių už savo teises, tuo mažiau šansų, kad įsitvirtins finansinės milijardierių utopijos ( QR kodai, parduotuvės tik vakcinuotiems ir pan..). Stipinti, atnaujinti ryšius su bendraminčiais, draugais.

 Mėgautis asmenine laime poroje, drauge keliauti, jungti porinės  meilės šviesoje  draugus, paremti aktyvistus.  Nesivelti į kovas, kurias  aršiai kovoja valdžios siundoma-pasamdyta  žiniasklaida prieš politizuotus laisvių ir nepriklausomybių gynėjus. Neprarasti optimizmo ir  tikėjimo šviesia ateitimi.  Kurti kuo šviesesnius ateities planus,  daug nemąstant apie tai, kaip greitai jie atneš fin. naudą. 

 Burtis į bendruomenes ir bendraminčių draugijas, kurios teiks stipriausią palaikymą jūsų planams ir projektams. Rasti sau įdomią ir šildančią sielą  soc. terpę, savo forumą ar savo interesų grupę – tai labiausiai uždegs ir stimuliuos atgimimą, naujų siekių įgyvendinimą. Visomis išgalėmis palaikyti komandinę dvasią. Remtis draugiškai į tuos, kurie palaiko, pritaria , pataria. Nesidairyti nostalgiškai į nuostabią  fin.praeitį, atsiriboti nuo fanatiškų  moterų, kurios pasyviai teka žemyn, geria  be saiko,  verkia be progos, depresuoja, fantazuoja apie tai, ko nėra, trikdo darnų grupių ir komandų darbą. Miglotose, apgaulingose fin. situacijose tiesiai šviesiai, net grubokai  ginti savo teises, reikalauti aiškumo.  

Tikėti  nauja meile nepaisant  asm.praeities nuoskaudų. Aktyviai kurstyti, nuoširdžiai atšviežinti aistrą  esamoje poroje. Atidėti ar atsisakyti ankstesnių NT  ar studijų, kelionių  planų, jei jie įklimpsta, niekaip nejuda iš vietos. Skaitmenizuoti ir esmingai šiuolaikinti, autonomizuoti  privačius rankinius verslus, natūralistinius namų ūkius, priešintis miškų kirtimui ir  antisocialiniams eksperimentams miestuose.  

Trumpos pastabos, kokius įvykius ir aplinkybes šis užtemimas  generuoja globaliai:  

Visų lygių valdžios,  vyriausybių, top-vadybininkų  žiaurios, skausmingos  represijos  ir šantažo/psichomanipuliacijų/grasinimo/ metodai  konkurencijoje ar tramdant laisvių reikalaujančius politikus, teisininkus, grupių lyderius ( prievartinė visuotinė vakcinacija,  inspiruojama  karo ir farmacijos pramonių hibridinių  tarptautinių strategijų). Smurtinis bei toksiškas, klastingas valdžios  ar radikalizuotų lyderių  antpuolis prieš bendruomenių, visuomenių politines  ir asmenines  SOCIALINES laisves, prieš advokatus ir teisininkus, visuomeninkus, atskleidžiančius  faktus apie tikrąsias mirtingumo priežastis, apie farmakompanijų  eksperimentinius produktus ir manipuliacijas  genetiniais kodais. 

 Nuožmiam puolimui prieš pilietines laisves pasitelkiami  hyperlojalūs, radikalūs  top-žurnalistai, mokslininkai, intelektualai, rinkodarininkai. Tuo būdu vykdomas Deep State (nematomos, šešėlinės, globalios valdžios) strateginis, ilgametis  visuotinės valstybių kontrolės planas.  

Arši nematoma konkurencinė kova valdybose,aukšč.valdžios sluoksniuose dėl lyderystės. Joje pralaimi pažangiečiai, progresyvūs IT projektai  ir politinės jėgos, turinčios nestandartinių,  net genialių, dėl to ypač efektyvių, atviros visuomenės  idėjų ir projektų.  

Laimi lyderiai,turintys stiprius šešėlinių struktūrų, saugumo,  tradicinių partijų užnugarinius „stogus“ bei palaikymą, sistemiškai veikiantys ar turintys autoritetą , ilgametį įdirbį ar valdančiųjų palaikymą   soc.tinkluose. Vadybose ir valdybose nuožmioje konkurencinėje kovoje iškyla pajėgiausi lyderiai,  radikaliais, negailestingais sprendimais išvedantys iš finansinės nežinomybės, pasyvumo , kai  beprasmiškai ir betiksliai laukiama Godo  ar Senelio Šalčio, kuris  viską sugrąžins  po senovei. 

Psichoteroras  ar radikalizmas, bet ir stiprių lyderių iškilimas konkurencinėje kovoje mokyklose ir švietimo įstaigose, žiniasklaidoje, moksle, IT sektoriuje . Destruktyvūs lyderiai-karjeristai-globalistai  mobina, pakerta kitataučius, kitamanius, socialius pažangiečius, genijus. Galimi „kolombainai“ – užsislėpusių  teroristų vaikystėje traumuotų išpuoliai prieš bendramokslius, mokyklų bendruomenes, kaimynus ir praeivius, transporto kontrolierius. 

Kuriasi naujos, masinės pakraipos ( vienija visus, neišskiriant pažiūrų ir vertybių) švietėjiškos, bendruomenės, draugijos,  bendraminčių grupės, partijos, forumai, asociacijos, gebančios  suvienyti naujose projektuose jų narius,  išvesti juos iš finansinių duobių, depresijų, nevilties.  Užsimezga naujos, atsinaujina tikros, net iš mokyklos  ar vaikystės laikų draugystės.  

Sparčiai vystosi, jungiasi į naujus darinius, generuoja  tarptautinius projektus, teikia viltį  visuomeniški medikai, advokatai, astrologai, influenceriai.  

Smulkūs, privatūs verslai,  studijos karantinuose keliasi į internetą,  į soc.tinklus, į šešėlį. Tie, kas nenori  keltis, o  griežtai paklūsta valdžios nurodymams karantinuotis ir segreguoti vartotojus,  vegetuoja nuostoliuose, pasmerkia save ilgalaikiam sąstingiui.  

Suviskam prarandama  ar paaukojama nuosavybė, relakso  ir poilsio vieta ( draustinis rezervatas),  ryšiai su tėviške, ilgamečiai užsienio ryšiai. Emigruoja ar rimtai suserga, nuvilia, suviskam išeina iš mūsų gyvenimo kažkas  iš giminės, artimųjų, dvasios vedlių, studijų draugų. Prarandamas ankstesnis tikėjimas ar visą gyvenimą puoselėta etika bei filosofija, kolekcionuotos materialios relikvijos ar sunkiu prakaitu uždirbti diplomai, apdovanojimai. Vienus tai veda į depresijas, atskirtis, socialinius užribius, suicidus, kitus – į sektas bei pogrindį, tretiems atveria duris į proamžes dvasines praktikas, kolektyvines pasąmonės gelmes, į ryšius su gamta, į tikrąjį sakralumą. Vieni tampa amžiams  pabėgeliais, kiti suranda pažadėtąją žemę.     

Trumpos pastabos,kaip šis užtemimas įtakoja Lietuvą:  

Visuomeninis lygmuo po LT dangum:  

 Karantinas ir  nuotolinis darbas iš namų. Masiniai susirgimai ( šeimomis, darbovietėmis, klubais, studijomis, vakarėlių dalyviais),  užsikrėtus nemirtinais sezoniniais gripais darbuose, viešuose  ir meno renginiuose, sporto klubuose. Masiniai  atleidimai ir išėjimai  iš darbų, nepaisant siūlomų didelių atlygių ar darbuotojų lojalumo. Masinė geriausių darbuotojų, medikų  emigracija ar perėjimas į pašalpinius, soc.remtinus. Katastrofiškai trūksta darbuotojų , juos keičia pakaitiniai ar naujokai entuziastai, kurie klysta kiekviename žingsnyje, dėl ko darbovietės patiria fin. nuostolių, praranda klientus.

Masiniai, kaip epidemija , psichikos pakrikimai, suicidai ( dėl užsitęsusio karantino, mobinimo grupėse, nelaimingos meilės, finansinių problemų, bedarbystės, partnerių išdavystės ar dingimo, dėl psichinių ligų) ,  išėjimas į ilgalaikes atostogas.  Jų pagrindas – beviltiškumas, susidūrus su radikalių, žiaurių  vadovų  mobingu ,smurtu. 

Darbuotojai nedirba, imituoja veiklą,  ieško naujų utopinių galimybių pas konkurentus, nėra patenkinti atlygiu, yra nepaisoma jų norų ar prašymų,  menkinamos jų vertybės. Tačiau stebuklingu , mistišku būdu vietoj išėjusių ar prarastų ateina dar geresni darbuotojai ir klientai, paslaugų teikėjai . Prarandama didelė dalis klientų, bet vietoj jų  mistiškai užplūsta virtualiai masė dar geresnių , net ilgalaikių.

Vyriausybė žiauraus teroro priemonėmis, panaudodama kaip bombonešius ar cerberius elitinius žurnalistus ir valdžiai lojalius pedagogus, mokslininkus , imasi sistemiškai presinguoti vaikus, jaunimą, valstybines įmones. Nuožmiai ir negailestingai puola nepaklusnius terorui laisvamanius, kitamanius, Nepriklausomybę ginančias partijas, visuom.judėjimus, nepriklausomus politikus. 

Lietuvos valstybėje tvirtai restauruojasi Tarybinė santvarka. Sovietų revanšizmas  įtvirtinamas geležine ranka – griežčiausiomis, smurtinėmis  kontrolės ir spaudimo priemonėmis.  Valdantys  – it tarybinių laikų Politbiuro klonas, kur buvo viena nuomonė, viena strategija,  hierarchinis paklusimas vienai griežtai CK partijos šeimininkei. Visi kaip akmeninis bastionas ar Puntukas, net  nesvarstomi jokie ministrų atleidimai. Elgiamasi, tarytum ši valdžia atėjo amžiams.

Gimstančius naujus judėjimus ir partijas profesionaliai  pakerta sisteminiai medijos maitvanagiai.  Seimas drausmingai vykdo valdančiųjų komandas. Naujos frakcijos Seime „kabo  pačios  sau ore“, nes ignorinamos  valdančiųjų uzurpuotoje medijoje. Regionuose -sąstingis ir depresija akmeninėje centrinės valdžios priespaudoje, vėl sugrįžta tarybinių laikų papročiai ir Šiaurės Korėjos sąstingio, besąlygiško paklusnumo valdžiai atmosfera.

 Neskaitmenizuotų/neturinčių IT,  nesusikooperavusių prieštvaninio tipo prekybos tinklų, gamintojų, pardavėjų, kavinių ir restoranų, maisto gamintojų, eko-ūkininkų  NATŪRALŪS bankrotai  ar staigūs nuostoliai dėl oro sąlygų, karantinų, mokesčių presingo. Vienų (vietinės reikšmės nepaklausių produktų)  kainų krytis. Kitų , kuriems paklausa staigiai išauga ar kuriuos vadybina nebijantys rizikos ar su valdžia susiję ( Moki-Veži) vadovai,  pardavimų ir kainų kosminis, dramatiškas  augimas. 

Sparčiai, fantastiškai, nepaisant politkų, Seimo bukalavrų eksperimentų, auga ir stiprėja lyderiai ( Makalius)  turizmo, komunikacijos, rinkodaros sektoriuje. Jų dėka visos suplanuotos  šeimų kelionės įvyksta ir suteikia daug šviesos šeimoms ir jaunavedžiams. Stiprių lyderių įnirtingų pastangų dėka, per nuožmią konkurenciją pajuda iš mirties taško, radikaliomis priemonėmis pergalingai realizuojami , pabaigiami valstybinės reikšmės kelių, transporto mazgų, susisiekimo projektai.  Kažkieno nematomais vadybiniais-valstybiniais niuksais atsigauna po skaitmeninių eksperimentų pagaliau LR paštas

 Nuožmi, nematoma, vadybos lygmenyje   – “kas ką  greičiau suės, tas ir išliks, tas ir vadas ”  konkurencija žiniasklaidoje, švietime, transporte, rinkodaroje, IT sektoriuje, leidyboje. Šioje kovoje dėl išlikimo iškyla ir įsitvirtina tie, kas turi  patyrusius, nepalaužiamus vadovus su krizių valdymo patirtimi,  lojalius IT specus, turi ryšių ar “stogų” su Vyriausybe ir geba ją presinguoti sau naudinga linkme. 

Ekonomikos realus staigus nuosmukis, dėl vietos gamintojų ir prekybininkų staigių bankrotų. Tai slepiama po teoretinių ekonomistų burtažodžiais ( melais). Verslas masiškai keliasi į šešėlį, perkelia aktyvus į kitas šalis, patiria milžiniškų nuostolių. Verslininkai sirguliuoja šeimomis. VMI kovoja su šešėliu popieriniais lozungais, atakuoja paslaugų teikėjus, besireklamuojančius internete, dažniau elgiasi žmoniškai ir atlaidžiai.

Aukštosiose mokyklose  grįžta tarybinis, gal net viduramžiškas visuotinės kontrolės režimas su baudomis ir vienašališku valdžios diktatu

Policininkai, medikai, tarnautojai, valdininkai  nežinomybėje ar nepatenkinti atlygiais protestuoja ignoru  ir grupiniu sabotažu  – nedirba, slapstosi nepasiekiami, imituoja veiklą, falsifikuoja GP, rengiasi emigracijai, aktyviai reiškiasi virtualybėje, soc.tinkluose, laimingi su šeimomis keliauja po egzotinius kraštus . Valdiškos medicinos nuosmukis ir šešėlio medicinoje daugiašakė plėtra. Formuojasi ilgalaikis šešėlis paslaugų sferoje. 

Valstybės biudžeto,  SODROS sukauptus  milijardus, ES lėšas valdininkų jaunos ,dinastinės , aferistinės gaujos  SLAPTA ir greitai iššvaisto ( sudegina) popieriniams utopiniams projektams, PLAUNA per užsienio fondus, per pabėgelių problemą, per grandiozinį stadiono projektą ar ligoninių utopines samplaikas,

Kariuomenė sėkmingai, jungtinėmis pajėgomis, iš entuziazmo, ne už atlygį susidoroja su pabėgelių srautais, tačiau sėkmę neigia ir pasienio tarnybas  šmeižia apmokami tarpt. fin.organizacijų  ir kontrabandistų/ kgb struktūrų  atstovai ir teisininkai.  Pabėgeliai ( Rusijos  hibridinio karo įrankiai) vieningai maištauja, triukšmingai reiškiasi prieš skurdžią mitybą ,  agresyviai gina savo teises, nesirengia integruotis. Dalis pabėgelių sėkmingai, dėl tarnybų korupcijos ir kontrabandininkų jungtinės pagalbos pabėga ten.kur jiems reikia.   Slepiami masiniai susirgimai, net suicidų epidemija kariuomenėje, kalėjimuose, globos įstaigose, pabėgėlių tarpe

Diplomatijoje –  fatališkos,  donkichotiškos, viešai slepiamos klaidos. Jos smogia gamintojams ir ekonomikai , ji IŠ DALIES atsilaiko, bet bedarbystės ir  šešėlinio darbo sąskaita). Užsienio politiką griežtai reguliuoja  seni sovietiniai kadrai. 

Vyksta slapti dideli , tarptautiniai festivaliai, ugningi jaunimo tūsai  miškuse ir sodybose, slaptavietėse ir kurortuose,  tampantys  sezoninio gripo ( delta atmainos)  sklaidos židiniais. Daug beverčių, bet skaitlingų virtualių konferencijų su naujais veidais ir utopinėmis, klišinėmis , demagoginėmis idėjomis. 

Solidūs, pripažinti, kostiumuoti menininkai su vergo žyme  “educated vaccinated“ kaip socrealizmo laikais tampa tvirčiausia totalitarinių valdžios pajėgų atrama, padeda įtvirtinant  laikiną neosovietin visuotinos  kontrolės režimą.

Galimi vaikų ar moksleivių dingimai, pabėgimai, jų verbavimas internete  į sektas ar neapmokamus darbus ( vergiją).Kuriasi daug naujų sektų ir religinių judėjimų, konfrontuojančių su tradicine krikščionybe. 

Šunų, naminių gyvūnų , gyvulių nepavojingi susirgimai , apsinuodijimai maistu, hospitalizacijos. Jie dažniau dingsta, pabėga, priklysta, yra išmetami išvykusių svetur. Daug kas įsigyja naujus egzotinius ar iš prieglaudų augintinius( ir ne vieną).

Sparčiai modernizuojasi  ir laisvėja soc.tinklai , tampa laisvo žodžio erdve, kurią bando reguliuoti valdančiųjų šeriami  ar dėl karjeros viskam pasiryžę žurnalistai. Soc. Tinkluose aktyviai reiškiasi, diskutuoja, jungiasi, palaiko žmogaus laisves  visų pakraipų tarnautojai, jaunimas, laisvi menininkai, teisininkai.

Kuriasi nauji skaitlingi disidentų junginiai ( new-Helsinkio grupė, STI ir pan). Kuriasi naujos, jaunos, karingos  mafijos, aptarnaujančios pabėgėlius, kuriančios naujus naujus trafikus  ar nusitaikiusios prieš prekybos tinklų nuolankumą, prieš vienišas moteris, užsislaptinusius gamintojus ir pardavėjus. Vėl atgimsta  gamintojų reketas.

 Steigiasi nauji ir veiksmingi, ilgalaikiai PARAMOS ir LABDAROS fondai, aktyviai kovojantys prieš skurdą ir skriaudžiamas moteris.

Privatus lygmuo po LT dangum:  

Netikėtą saviraišką, atvirus norus, laisvą nuomonę, socialines vertybes, kylančius atlygius ir finansinę sėkmę  prievarta nuslopina smurtiniai vadovai, žiauroka realybė.

Tenka sutelkti protą , pajungti ryšius ar net magiją, mobilizuotis kasdienėje  kovoje už būvį, iškilimą ar turimą socialinę padėtį, postą. Atgyvenusios vertybės ( šeimos fin.padėtis,  kritę atlygiai,mamystės pareigos, mamos situacija)  smarkiai trukdo persiorientuoti į naujas perspektyvas. Tą simbolizuoja dūstantys indai, staiga nudžiūvę augalai. Atrandami pasimetę daiktai, sužinomos sutuoktinių paslaptys. Vaikų ir juos beprotiškai mylinčių mamų konfiktai, kai vaikai priversti pabėgti, slėptis, kad mamų meilė netrukdytų jiems gyventi.

Išsigrynina ryšiai, radikaliai suprogresuoja komunikacija ( pajėgesnis automobilis,  geresnis kompas, mobilus, aštresnis žodis). Kantriai ir ištvermingai realizuojami ar iš pagrindų peržiūrimi NT strateginiai planai. Sutvirtėja šeimos ryšiai, gaunama tėvų ar artimųjų, vaikų  draugiška parama. Senos nerūdijančios meilės tampa tvirčiausia atrama, naujos/šviežios  – išduoda, pabėga, nuvilia. Abortų cunamis, kai mamos nenori. Didesnė tikimybė nesėkmingų pastojimų ar nėštumų dėl gydytojų klaidų ar nepasiekiamos med.pagalbos.

Daug ką pagauna altruizmas, savanoriavimo poreikis gyvensenoje, darbuose. Noras išeiti iš darbo, keisti į įdomesnį, bet tą stabdo finansiniai motyvai.  Išeina , suserga, emigruoja, palieka šį pasaulį ar paliekami  – geriausi draugai/kolegos/ rėmėjai. Liguistos būsenos, kai norisi pabėgti nuo gyvenimo į Laimės salą. Gerai tą realizuoti nuotoliniu darbu iš šiltų kraštų ar jūros kurortų. Prarandami gyvensenos orientyrai. Vieni apsileidžia – guli ir reiįkiasi internete. Kiti – kolektyviai, kažkieno įkvėpti kaip pamišę sportuoja gamtoje, vieni.  Visus daug dirbančius traukia kaip priklausomybė – kvaišalai, miegas prie TV ar komp.ekranų, raminantys, sektos. Beveik pas visus atsiranda įvairių psichikos pakrikimų, neramus miegas, pranašingi sapnai.

Daug kas atranda grupines dvasines praktikas, patiria nušvitimus, per meditacijas atranda save, tikruosius savo gebėjimus, patiria stiprią grupinę euforiją ir laimę gamtoje, altruistinėse akcijose, teikdami labdarą.  

Užtemimo įtakas stipriausiai pajus 

 Šauliai, gimę gruodžio 4-21 dd. Jie šio užtemimo varomoji jėga ir centriniai asmenys, kurstytojai ir vienytojai jiems tenka daugiau nei kitiems išbandymų ir reikalų, susijusių su  bendrijomis, politika, draugų palaikymu, kolektyvų vienybe ir ateitimi, kovomis už  teisybę.  E.Makronas, A.Kubilius, A.Merkel ( Šaulys ASC, jupiterietė), N.Vasiliauskaitė, V.Vasiliauskas, V.Tomkus

Šauliai  pagal ASCendentą . Jiems – pavojai gyvybei , kūnui, įvaizdžiui ar geram vardui ir jų turtui dėl avantiūrų, fatališko liberalizmo ar neadekvačių kovų dėl savo įsitikinimų, dėl propagandos ar kitų rizikingų įtakų. 

Dvyniai , gimę  4-21 ir Dvyniai ASC.Užtemimas palies jų santuoką, terpę, konkurentus ir partnerius. Galimos skyrybos ar vedybos, sutartys ar priešų puolimas, stiprių konkurentų atsiradimas, daug viešos veiklos. Užduotis: palaikyti, įkvėpti, padrąsinti ryžtui ir sėkmei  sutuoktinius ir aplinkinius, sutelkti sąjungininkus; apdairiai ir taikiai  elgtis viešumoje, vengiant atviros konfrontacijos su įtakingais oponentais ir neperžengiant įstatymo rėmų.    

Mergelės, gimusios rugsėjo 4-21 ir Mergelės ASC. Užtemimas palies jų turtus, nuosavybę, šeimą, artimuosius giminę, tėvus , praeitį, gyvenamą vietą.  Galimos avantiūristiškos, bet itin sėkmingos  operacijos su NT, sugrįžimas iš emigracijos gimtinėn,  nuosavo verslo bankrotas ar  sėkmingo verslo pradžia bei esamo plėtra. Sutinkami karminiai žmonės ar  žmonės iš praeities. Užduotis: apginti turimą nuosavybę, apdrausti namus,  optimistiškai sutelkti draugėn šeimos narius ir artimuosius, pasirūpinti tėvais, laikytis saugumo  vandenyje, maksimaliai teisiškai apsidrausti ( pasigilinti į sutartis, objektus) įsigyjant, nuomuojant ar keičiant  būstą, keičiant gyvenamą šalį. 

Žuvys , gimusios  kovo 4-21 ar Žuvų ASC. Užtemimas palies jų reputaciją ir organizaciją, vadybinius gebėjimus, karjerą, socialinę padėtį, santykius su vadovais ir darbdaviais,  profesinius orientyrus,  pakreips Likimą  ilgam vienokia ar kitokia eiga.  Galima didelė prof. sėkmė ir iškilimas arba – priešingai – nuosmukis, kritimas iš aukštybių,  staigus pareigų ar pozicijų praradimas, Likimo smūgis, jei nesilaikoma įstatymų, lojalumo ir vienybės/lygybės principų. Užduotis: draugiškai  sutarti su  darbdaviais ir vadovais,  palaikyti ir įkvėpti neformalius lyderius bei vadovus, keisti organizaciją, jei joje nėra plėtros ir asm. perspektyvų. 

Saulės naujienlaiškis

Prenumeruok Saulės naujienlaiškį ir gauk AKTUALIAS naujienas!

Meniu
Horoskopas.lt