Saulės horoskopai

Žemiškus dalykus reikia pažinti, kad juos pamiltum, dangiškus - pamilti, kad pažintum (B. Paskalis).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ASTROLOGICAL RESEARCH

2020 gruodžio užtemimas : nauji liberalūs politiniai horizontai ir visuomenės grupių mūšiai pakrikusios ekonomikos verpetuose

2020 m. gruodžio  14d 18 :19 Vilniaus laiku  per Jaunatį  įvyks  pilnas  Saulės užtemimas ( SU)  Šaulio ženklo  ženklo 23-ame  laipsnyje .

Užtemimas stipriau pasireiškia įvairiais gamtiniais  ir soc. kataklizmais tuose Žemės regionuose, kur yra  matomas, pro kuriuos praslinks vadinamasis  Saulės  užtemimo „šešėlis”. Užtemimo šešėlis palies Ramiojo vandenyno pietrytinę dalį, Čilę, Argentiną, Atlanto vandenyno pietinę dalį, pietvakarių Afriką.  

Užtemimas bus lydimas pusšešėlinio  Mėnulio užtemimo, įvyksiančio  2020/11/30  per Pilnatį Dvynių 9 laipsnyje, ant vadinamosios „katastrofų ašies“. Lietuvai pavojingesnis Mėnulio užtemimas dėl gamtinių anomalijų ir epidemijų pliūpsnio , dėl buitinių-gamybinių avarijų,  ypač  Pilnaties periodu 11/22- 12/08.   Užtemimų koridorius : nuo 11/30 iki 12/14.

Gruodžio SU poveikio, įtakų periodas : nuo 2020/07/05  iki 2021/06/10   Apogėjaus taškas (viršūnė) ,2020 m liepąprasidėjusių reiškinių  ir aplinkybių pikai, lemtingi  individualūs sprendimai  daromi  – 2020 gruodį.  Lūžio taškas, kai aplinkybėse ėmė dominuoti gruodžio  užtemimo temos, o praėjusio Joninių užtemimo Vėžyje  temos nugeso – rugsėjo 18d.

Užtemimo saroso serija:4S 

Šio užtemimo motto, sena kinų patarlė:“sunkūs laikai pagimdo stiprius žmones; stiprūs žmonės sukuria gerus laikus; geri laikai pagimdo silpnus žmones; silpni žmonės sukuria sunkius laikus”

Astrologinės Užtemimo ypatybės. 

  1. Užtemimo taškas jungiasi su žvaigždėmis Lesutas ( Lesath, Sco žvaigždyne) ir Ras Alhagas ( Ras Alhague, Gyvatnešio alfa). 

Lesuto  POZITYVIOSE  įtakose galimi įspūdingi pasiekimai ( ypač sporte, literatūroje, visuom. veikloje), netikėti pelnai, didžiulė sėkmė, daromi atradimai,  magiškai atskleidžiamos  didžiosios paslaptys; iškilimas astrologijoje, moksle, religijoje.

Lesuto NEGATYVIOSEe įtakose  galimas savo jėgų pervertinimas (pvz:  E.Dobrovolska), nutrūktgalviški nuotykiai, amoralūs poelgiai,  kažkas skatina pažeisti įstatymus, savinieka, žvėriško įtūžio priepuoliai,  nelaimingi atsitikimai, pavojai  ir rizika operacijų metu, ūmūs apendicitai ar hemorojaus tyrimai/komplikacijos/paūmėjimai); degradavimas ir proto pamišimai,pabėgimas nuo tikrovės, iškyla šaltakraujiški, žiaurūs lyderiai, kurie dėl savo „aukštųjų tikslų“ yra pasirengę pasmerkti dauguma žmpnių kančioms ir nelaimėms.

Ras Alhago pozityviose įtakose: ryšiai su laisvamaniais, kovos už kitų laisves, plečiasi  akiratis ir pažiūros, labdaringi poelgiai, atrandamos aukštesnio lygio pasaulėžiūros ir filosofinės idėjos, įžvelgiama toliau, giliau  ir plačiau, nei visada.  Sąlytis su Didžiosios Išminties šaltiniais.  Itin sėkmingos vizualizacijos. Sukuriami itin meniški vaizdiniai. Išgyjama – nuo sunkių ligų, kažkieno žalingų įtakų,  ženklūs pasiekimai gydant kitus bioenergetiškai, ekstrasensoriškai. Suvokiamos asmeninės misijos.  Perėjus į aukštesnį sąmoningumo lygmenį, išeinama iš užburto kančių, nesėkmių  rato. Ekstremaliose aplinkybėse, per tam tikrą šoko terapiją  įveikiamos baimės.    

Ras Alhago NEGATYVIOSE  įtakose: tingumas, žalingi įpročiai išbujoja,  skandalinga gėda,nužiūrėjimai ir burtininkavimas, bėdos dėl moterų, ištvirkavimai, klaidingi vertinimai, apsinuodijimai maistu, vaistais  ir  aplinkinių nuodėmėmis , apsirijimas kažkuo  iki haliucinacijų, persirūkoma, nusigeriama iki baltųjų arklių, puola įsiutę šunys ir gyvūnai, kanda nuodingi gyviai, kimba infekcijos, gripai ir kovidas. Nesėkmės  ryšiuose su priešinga lytimi. 

  • 2.Užtemimo, Jaunaties  taškas ir Merkurijus akcentuoja Ketu Šaulyje.

Atsikartoja  kažkada jau vykusios aplinkybės, tarsi ir vėl sugrįžtama į praeitį  draugystėse, kolektyvuose,  bendruomenėse , politikoje, poros romantiniuose santykiuose.   Dabar galima paprasčiau ir sėkmingiau išsiraišioti karminius mazgus, sugrąžinti karmines skolas. Gali ir vėl  stipriai suliepsnoti senų draugysčių laužai, ir vėl susitelkti gajos bendruomenės, vėl įsižiebti poroje seniai užgesusi aistra ( arba vėl iškasami ex-porų ir priešininkų karo kirviai) ,  apmirusius kolektyvus vėl nušviesti juos sulydančių sielų optimistiškas branduolys.  Politinės partijos išsitraukia „laimingą bilietą“  išsiplauti mundurus,  gauna sėkmės šansą ištaisyti senas klaidas, pasigerinti karmą. 

  • 3. Sudegęs, silpnas Merkurijus Saulės spinduliuose . Merkurijaus-Neptūno kvadratas.

Visiškai atjungtas kritinis-loginis protas, sunku susikoncentruoti intelektinėje veikloje,  mąstymą  stipriausiai veikia stereotipai, popsas, masinė propaganda ar populiariausi influenceriai, klišės ir minios instinktai. Lūkesčiai susikerta su tikrove. Vieniems dėl to pakrinka psichika iki lengvų šizofrenijos apraiškų, kiti atmeta tikrovę ir pasislepia iliuzijų/religijų/kvaišalų/utopinių svajonių pasauliuose. Treti  optimistiškai kovoja už ateitį ir išgyvenimą laikinai ignoruodami didžiąsias svajones ir vertybes,norus, asm. poreikius. 

  • 4.Planetų   steliumo Šaulyje ir Neptūno kvadratas.

Liberalizmo donkichotiškas  triumfas ir pergalės ne tik prieš atgyvenusias , bet ir prieš tradicines vertybes, prieš turimus išteklius, prieš finansinę tikrovę ir laisvą rinką . Idealizmas ir liberalizmas politikoje gožia, naikina esamą  ekonominę tikrovę.  Teisybės ir Melo, masių protestinio karingumo ir  šešėlinių finansinių ryklių slapukavimo aštrus konfliktas

  • 5. Planetų  sankaupos Šaulyje ir stirpaus Marso Avine ugninis  trinas

Masių lūkesčiai ir pasitikėjimas, arba TV ir propaganda, Instagramas / Tik Tokas/Patreonas/ Zoom’as   iškelia naujus  ryžtingus ir kovingus lyderius švietime ir  žiniasklaidoje, suaktyvina ir paspartina komunikacijos/ryšių/transporto raidą ir pažangą. 

  • 6.Venera  Skorpione jungtyje su Baltu Mėnuliu ir Junona.

Į valdžią ateina stiprios, pozityvių nuostatų, konkurencingos ir išmanančios teisę moterys. Valdžios veiksmus demaskuoja ar  pozityviai stimuliuoja, transformuoja į gera  psichologiškai stiprios  moterys -neeilinių vadybinių, diplomatinių  gebėjimų , išpažįstančios taiką ir toleranciją. 

  • 7. Jupiterio-Saturno-Plutono jungtis Ožiaragyje . 

Globali pandemija, naikinanti skurdo ir atsilikusias valstybes, senukus ir globos įstaigų gyventojus, vienišus ligotus, neprižiūrimus asmenis. Visuotinis karantinas. Maksimalių išbandymų ir kolosalių  ( iki išprotėjimo ir užsidarymo) krūvių  laikas ligoninėms,  kaip per karą : atlaiko juos ligoninių sistemos, kur  sisteminų pagalbos organizavimą  griežtai kontroliuoja  parengtas, profesionalų  atsakingai valdomas ir valstybinių institucijų palaikomas personalas , kuriam garantuotas pilnas būtiniausių apsaugos priemonių arsenalas.

  • 8.Stipraus ugninio  Marso Avine ir 3 didžiųjų planetų steliumo Ožiaragyje aštrus kvadratas.

Žiniasklaidos kariai ir lyderiai, stringeriai ir švietėjai, soc.tinklų aktyvistai, intelektualai  stoja į drąsią , ryžtingą kovą su globalistų struktūromis, su  “pilkais kardinolais”, su mafijomis , šešėlinėmis valdžios struktūromis, su gamtos niokotojais Priešakiniai mokslininkai stoja mūšin su kovid’o grėsmėmis, su pandemija, su klimato atšilimo kataklizmais.  Galimos didelės  transport ar aviacijos avarijos  dėl kažkieno viršyto greičio/skubotų veiksmų  arba dėl nenumatytų kliūčių kelyje/teoristų diversijų.

  • 9.Pažeistas Uranas jungtyje su Juodu Mėnuliu.

Demonizuojamos, užjuodinamos , velniui ar mirtiniems baubams prilyginamos naujausios technologijos ( skiepai, 5G ryšys) vietiniai/kaimo/ savivaldybių ir seniūnijų  pažanguoliai, laisvamaniai, šviesuoliai,išradėjai ir fantastai, bioenergetikai ir keistuoliai,  astronomai Šmukštarai, “baltos varnos”.  Provincija, kaimo regionai, maži miesteliai , savivaldybės savo nepriklausomomis jėgomis, savarankiškai  nesusitvarko, nesugeba priešintis kovido pandemijai ( Urano kvadratas su Plutonu/Jupiteriu/Plutonu). Juodi stresai ir šokai ( lyg šokant į dilgėles)  dėl kovido pradedantiesiems ir nepriklausomiems, nesisteminiams mažiems ūkininkams, viešbučių ir NT savininkams, būsto nuomotojams, pavieniams statybininkams ir statybos bendrovėms.

SU pagal B.Brady ( papildyta mano interpretacija)

 Užtemimo ypatybės – stiprių emocinių jausmų banga, kurią sukelia santykiai arba finansiniai-ekonominiai  reikalai: pirkiniai, išlaidos, nuomonių susikirtimas. Jausmai tiek įaudrinti, jog gali virsti nevaldoma aistra ar pavojingu įtūžiu, beatodairišku puolimu ir negailestingais kaltinimais. Galima fatališka ugninga aistra, kai žmonės jaučiasi Likimo įsukti į aistrų sukūrį, kurio nepajėgūs kontroliuoti. Kitu atveju  gali staiga kilti noras vienu ypu nutraukti užsimezgusius  reikšmingus santykius, nuo kažko vienu kirčiu atsiriboti, iš kažkur trenkus duris išeiti, praradus pragyvenimo šaltinį ar kauptas brangenybes, kažkieno meilę, pasitikėjimą. Šiuo atveju bekylantis jausmų- emocijų taifūnas  gali būti sąmoningai sutramdomas ar užblokuojamas, kad neįsiliepsnotų pražūtinga aistra.  Tačiau užsiblokavus seka frustracijos , atsiranda stiprus nusivylimas. Optimalus elgesio modelis abiem atvejais: vengti skubotų veiksmų, kol svarbūs klausimai neišsispręs, kol aistros ar karingumai atslūgs.

 Analoginiai  pokyčiai ir  juos  lydinčios aplinkybės  dėliojosi, vyko cikliškai: 1966 rudenį-žiemą,1984 rudenį-žiemą , 2002 rudenį-žiemą.    

Užtemimo simbolika pagal Redjarą:

Emigrantų grupė praeina formalią patikrą prieš atvykstant į naują šalį“

Psicho-interpretacija:  Naujame raidos etape sąmoningai tiesiami ir atveriami nauji keliai, pasirengiama priimti visas galimybes, kurias jie suteiks.

Vertimas į 21 a kalbą: Šio užtemimo situacijose labai svarbu patiems sąmoningai atrasti ir nuoširdžiai priimti naujas gaires, naujus projektus, naujas siektinybes, jais visiškai patikėti, nesidairant ir negrįžtant  į praeitį. Išplaukite iš užutekio, kuris beviltiškai išseko ir neteikia jokių vilčių – persikelkite į naujas erdves, į naują šviesesnę, liberalesnę  teritoriją, kur vėl įsižiebs porinė ar draugystės aistra. Persikėlimas, nauji keliai reikalauja įveikti tam tikrus barjerus – kalbos, mokėjimų, dokumentų, konsultacijų.

Filmai, kuriuose ryškiai atspindėtos užtemimo situacijos ir temos: 

Sugrįžimas (Lenkija, 2019)

„Tiems, kas manęs neskaito“ (Danija)

„Tenet“

(https://www.imdb.com/title/tt6723592/)

Kaip teisinga elgtis šio užtemimo aplinkybėse: 

Kurti kuo šviesesnius ateities planus, nemąstant apie tai, kaip greitai jie atneš finansinę naudą. Stirpiai įtikėti savo planų sėkme. Neprarasti optimizmo nei minutei. Kovoti už teisybę vardan bendro ar kolektyvinio labo – aistringai ir karštai. Neprarasti optimizmo ir aistringo  tikėjimo šviesia ateitimi. Burtis į bendruomenes ir bendraminčių draugijas, kurios teiks stipriausią palaikymą jūsų planams ir projektams. Rasti savo socialinę terpę, savo forumą ar savo interesų grupę – tai labiausiai šildys ir stimuliuos atgimimą. Darbuose visomis išgalėmis palaikyti komandinę dvasią, neleisti pakrikti projektams dirbant savarankiškai nuotoliniu būdu.Remtis draugiškai į tuos, kurie palaiko, pritaria , pataria. Savarankiškai , priešokiais ( nenuobodžiai) mokytis naujų dalykų, kurių reikės naujiems bendriems sumanymams įgyvendinti. 

Nesidairyti į   gražią finansinę praeitį, atsiriboti nuo moterų, kurios slapstosi, verkia, depresuoja, trikdo darnų grupių ir komandų darbą. Miglotose, apgaulingose finansinėse situacijose tiesiai šviesiai ginti savo teises, reikalauti aiškumo. Nekeisti  strimgalviais, ekspromtu  gyvenamos vietos, jei tam priešinasi partneriai ar dėl to reikėtų atsisakyti turimo garantuoto darbo ar  atsisakyti ilgai siektos karjeros. 

Neįsileisti į namus, į privačias erdves nepažįstamų, kad ir kokiais draugais ar geradraiais  jie atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Saugoti namus nuo gaisrų.

Trumpos pastabos,kaip šis užtemimas įtakoja Lietuvą: 

Visuomeninis lygmuo po LT dangum: 

Visų lygių   senoji valdžia ar valdžia, gauta per atgyvenusias/painias/falsifikuotas/neaiškias atrankas ar rinkimus, tūno po paslapties skraiste, plaukia pasroviui, slepiasi nuo  ieškančių teisybės pavaldinių/klientų/užsakovų, slapta atostogauja užsieniuose, laukia ir aklai vykdo užsienio nurodymus, kurie kenkia darbuotojų, paprastų žmonių fin interesams. Nauji aktyvūs ambicingi pavieniai lyderiai  valdžioje , ginantys žmonių interesus, yra stabdomi, užkertami patyrusių konkurentų dėl neišmanymo ir patirties stygiaus. 

Prekyba, gamyba, NT rinka,  išsikelia naujus lyderius, sėkmingai  plėtojasi visomis įmanomomis kryptimis,  pažeisdama galiojančius įstatymus ir nepaisydama  buvusios valdžios nurodymų. 

Menai, teatrai, kinai, šoubizas, pramogų ir reklamos  industrija išgyvena sąstingį, depresijas, priverstines prastovas,  drastiškai pabloginti gerbūvį,šiose srityse daugiau žmonių serga yra priversti imtis pagalbinių darbų, dėl ko dauguma tampa destruktyvūs, savo nepriteklius projektuoja į  konservatyvų visuomenės smerkimą, kovoja su nauja valdžia ir sėkmingais lyderiais, su  verslu ir šviesuoliais. 

Kovidas, kaip karinis nematomas ginklas, labiausiai  mirtinai pavojingas vienišiems studentams be šeimos paramos, vienišiems neprižiūrimiems pensininkams,vienišiems emigrantams ir imigrantams, pavieniams  keliautojams, šauktiniams, vienišiems verslininkams.  

Sunkiausioje padėtyje atsiduria studentai, neturintys materialaus užnugario ir turintys paskolų ar išlaikytinių, taip pat pavieniai verslininkai,  vieniši imigrantai ir  emigrantai,  Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai ir kitataučiai. Jie kovido purtomoje tikrovėje palikti vieni patys sau be  soc pagalbos, be paramos, smerkiami aplinkos ir ignoruojami tarnybų. Kovido karantinas ir tarnybų nelankstumas žlugdo startuolius ir pavienius verslus be stabilių rinkų ir partnerių užnugario, festivalius, visuomeninius fondus, viešas įstaigas. 

Užtemimas neigiamai veikia Kariuomenę, jos  nepriklausomas ir progresyvias vystymosi perspektyvas sužlugdo , nubloškia raidą dešimtmečiais atgal konservatorių regresyvūs kadrai ir sprendimai, taip pat pasaulio geopolitiniai virsmai ir dedovščinos sugrįžimas. Anušausko idėja sugrąžinti visuotinį šaukimą pakerta Lietuvos mokslinį ir verslo intelektinį potencialą, kuriam keli metai fizinio parengimo  tolygu smegenų ir konkurencingumo mirčiai.  Kariuomenėje senbuviai mobina intelektualus.

Policija suduoda rimtą, profesionalų  ilgalaikį smūgį prostitucijai ir kvaišalų tiekėjams, kontrabandistams, naujiems kriminaliniams dariniams. 

Savarankiški piktybiniai prokurorų sprendimai sulaukia visuomenės, tarnybų, profesionalių advokatų atkirčio. Prokuratūros, VMI veiksmai daugeliu atveju – antivisuomeniški, antivalstybiniai. 

Valstybė rodo vienokį pagražintą  ir sėkmingą veidą užsieniui. Vidinis valstybės veidas po kauke tai –  arši žūtbūtinė kova tarp  ambicingų, patriotiškų  ir veržlių lyderių ( pvz: S.Skvernelis, L.Savickas, R.Masiulis), palaikomų daugumos ir vedančių į greitą valdymo ir technologijų pažangą , ir  – (kitoje barikadų pusėje)  – tarp konservatorių bei senų gėbistinių šachmatinių  kadrų konstruojamos monolitinės,  totalitarinės,  uždaros, užsibarikadavusios  visuomenės, griežtai kontroliuojamos per viešryšius  bei sovietinio sukirpimo teisininkus. 

 Privatus lygmuo po LT dangum:  

Verslo sunkmetis. Verslai buksuoja dėl rinkos sąstingio, karantino ir labiau patyrusių konkurentų spaudimo . 

Labai daug atsakingo darbo , veiklos plėtros spaudžiant seniems konkurentams ir palaikant patikimiems partneriams ir sutuoktiniams.  Visi atsiduoda pilna jėga  įdomiai ar naujai  komandinei ar grupinei veiklai, kuri duoda greitus rezultatus ir augimą link naujų krypčių. Perkami dideliais kiekiais darbo ir gamybos įrankiai, masinio vartojimo baldai ir daiktai, įsigyjami šunys. Perkama itin daug populiarių automobilių, org technikos, sporto inventoriaus, mobilių ir kompiuterių. Daromi frontalūs namų, patalpų remontai pigiausiomis priemonėmis. Daug giminaičių serga/gydosi/yra užimti darbinių reikalų/džiaugiasi naujais darbais ar naujais namais. Patyrę  ir profai specialistai susiduria su  darbų, užsakymų, klientų antplūdžiu. 

Pirmagimiai serga, pluša viršvalandžius padidintos atsakomybės  darbuose ir kovoja su agresyviais, nekantriais, piktais vadovais, galbūt turi konfliktų su užsieniečiais/įstatymais/mokesčiais, neišlaiko egzaminų ar buksuoja studijose; tuokiasi ir išgarsėja, išpopuliarėja.Antragimiai yra  apšalę nuo kovido apribojimų ,  arogantiškai ir nestandartiniais būdais   įtvirtina savo  autoritetą  konkurencijoje,  tuokiasi ir poruojasi, kartu su sąjungininkais ir sutuoktiniais laimi konkurencijoje, įsitvirtina naujoje terpėje, o blogiausiu atveju – priešinasi viskam, skiriasi, ožiuojasi,  keičia kvailai planus,  daro neteisingus sprendimus, yra įveikiami labiau patyrusių konkurentų.

Atgimsta seni tarnybiniai romanai, kai kurie iš jų veda į naujas išviešintas ir staigias santuokas. Dauguma porų susicementuoja ilgam, atsisako idėjų dėl skyrybų, originaliai įveikia drauge  krizes ir nesutarimus, vieningai daug dirba ir geba  atremti visus iššūkius.

Tikri patikimi draugai stiprina poras, apsaugo  ir gelbėja aplinkos vaikus, teikia intensyvią reklamą. Nauji  draugai karštai ir entuziastingai palaiko darbe ir kovoje už teisybę su apgaulinga valdžia, remia finansiškai ir dovanomis.

Užtemimo įtakas stipriausiai pajus 

Šauliai  pagal ASCendentą . Jiems – pavojai gyvybei , kūnui, įvaizdžiui ar geram vardui ir jų turtui dėl avantiūrų, fatališko liberalizmo ar neadekvačių kovų dėl savo įsitikinimų, dėl propagandos ar kitų rizikingų įtakų.

Šauliai, gimę gruodžio 4-21 dd. ir Šauliai ASC. Jie šio užtemimo varomoji jėga ir centriniai asmenys, jiems tenka daugiau nei kitiems išbandymų ir reikalų, susijusių su politika, draugų palaikymu, kolektyvų vienybe ir ateitimi, kovomis už  teisybę. 

Dvyniai , gimę  4-21 ir Dvyniai ASC.Užtemimas palies jų santuoką, terpę, konkurentus ir partnerius. Galimos skyrybos ar vedybos, sutartys ar priešų puolimas, stiprių konkurentų atsiradimas, daug viešos veiklos. Užduotis: palaikyti, įkvėpti, padrąsinti ryžtui ir sėkmei  sutuoktinius ir aplinkinius, sutelkti sąjungininkus;  itin atsargiai, apdairiai ir taikiai  elgtis viešumoje,vengiant atviros konfrontacijos su įtakingais oponentais.   

Mergelės, gimusios rugsėjo 4-21 ir Mergelės ASC. Užtemimas palies jų turtus, nuosavybę, šeimą, artimuosiusgiminę, tėvus  praeitį, gyvenamą vietą.  Galimos avantiūristiškos operacijos su NT, sugrįžimas iš emigracijos gimtinėn,  nuosavo verslo bankrotas ar  sėkmingo verslo pradžia bei esamo plėtra. Sutinkami karminiai žmonės ar  žmonės iš praeities. Užduotis: apginti turimą nuosavybę, apdrausti namus,  optimikstiškai sutelkti draugėn šeimos narius ir artimuosius, pasirūpinti tėvais, laikytis saugumo  vandenyje, maksimaliai teisiškai apsidrausti ( pasigilinti į sutartis, objektus) įsigyjant, nuomuojant ar keičiant  būstą, keičiant gyvenamą šalį.

Žuvys , gimusios  kovo 4-21 ar Žuvų ASC. Užtemimas palies jų reputaciją ir organizaciją, vadybinius gebėjimus, karjerą, socialinę padėtį, santykius su vadovais ir darbdaviais,  profesinius orientyrus,  pakreips Likimą vienokia ar kitokia eiga.  Galima didelė prof. sėkmė ir iškilimas arba – priešingai – nuosmukis, kritimas iš aukštybių, galimas Likimo smūgis, jei nesilaikoma lojalumo ir vienybės/lygybės principų, lojalumo. Užduotis: draugiškai  sutarti su  darbdaviais ir vadovais,  palaikyti ir įkvėpti neformalius lyderius bei vadovus, keisti organizaciją, jei joje nėra plėtros ir asm. perspektyvų.

 Užtemimo veikiantys asmenys, energijų nešėjai globaliai : 

Šauliai; narsuoliai- idėjiniai- inovatyvūs-informuoti-motyvuojantys Avinai; geriečiai, kupini meilės ir teikiantys palaikymą Skorpai, apolitiškos Žuvys, blogiukai -nepriklausomi-patyssau-bestuburiai- neatsakingi- nepatikimi laisvamaniai Taurai, įtakingi- patyrę-populiarūs-profesionalūs- su postais-vadybiniai – labdaringi  Ožiaragiai


Saulės naujienlaiškis

Prenumeruok Saulės naujienlaiškį ir gauk AKTUALIAS naujienas!

Meniu
Horoskopas.lt