Saulės horoskopai

Žemiškus dalykus reikia pažinti, kad juos pamiltum, dangiškus - pamilti, kad pažintum (B. Paskalis).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ASTROLOGICAL RESEARCH

2019-ieji – Geltonosios žemiškosios Kiaulės metai

2019 vasario 5 d prasidės Kiaulės, arba Šerno metai pagal tradicinį Rytų kalendorių. Metų stichija – Žemė , spalva – Geltona.

Pagal Vakarų klasikinę astrologiją Kiaulės metų energijos įsigali , kaip Jupiteris pereina į Šaulio ženklą . Tai įvyko 2018 lapkričio 8d ir truks iki 2019 gruodžio 2d.

Apie Jupiterio Šaulyje įtakas 2019 metais

Pagrindinės temos: Optimizmas ir daug šviesių vilčių, tikėjimas šviesesniu rytojumi. Vienijasi, buriasi grupės ir kolektyvai, bendruomenės. Įspūdingiausios dešimtmečio kelionės. Pagaliau gautas pripažinimas, išlaikyti itin svarbūs egzaminai, laimėtos bylos. Įspūdingi akademiniai ir diplomatiniai laimėjimai. Politinės kovos, politiniai debatai, politika visur,kur tik yra televizprius ar didesni kolektyvai. Ugningos kovos už socialinę lygybę. Visi kažkà medžioja , dažniau gaudo būriais melagius, sukčius ir apgavikus, bet dėl to viešumoje tik daugėja painiavos ir melo. Reitingų viršūnėse – populistai, profsąjungiečiai, influenceriai ( nuomonių įtakotojai), Don Kichotai ir Tadai Blindos, celebričiai. Pirmuose puslapiuose – Šauliai ir personos su akcentuotu Jupiteriu. Iki gegužės – žaibiški greičiai ir kosminis kasdienybės tempas, stresinė įvykių kaita ir šokiruojantys faktai- “tiesa į kaktą”, karštú naujienú ir protà nušvirsinančiú žiniú bei kontaktú šuoliški pliūpsniai.Po balandžio – stresai ir šokai dėl darbo, teisingos ( o ne vėrygiškos ) reformos medicinoje, visose darbovietėse. Visi ieško lengvų pelnų. Avantiūristų ir aferistų tvanas, jie reklamuojasi kur tik gali ir žada aukso kalnus. Visi kažkur lošia, nes svajoja apie Aukso puodą. Tačiau daug nesusipratimų ir painiavos, suklydimų,apsipažinimų ir maišalynės, netyčinio šmeižto ne dėl piktos valios, o dėl žvaigždžių: Jupiteris konfliktuos su Neptūnu. Vis kažkas klaidingai visiems susirodys. Štai kodėl būtina tikrinti faktus ir pasitikėti tik faktiniais įrodymais, o ne kitų grožiniais atpaskojimais

Kiaulės devizai

Visi – už vieną, vienas už visus. Senas draugas – geriau už šimtą naujų. Laisvė, lygybė, brolybė. Mušk –turtuolius. Svarbiausia – laimė, ji kažkur toli už jūrų marių. Knisk gilią šaknį tyliai, ir saves neužmiršk. Tegyvuoja tautų draugystė. Bičiulystė – tai švyturys, kuris nušviećia kelius į ateitį. Prieš tankus – su gėlėmis. Tikėk – ir rytoj tikrai bus geriau. Kiekvienas vertas Aukso puodo. Jei turi žydras kiaulės akis, sąžinė nereikalinga. Rožiniai paršiuko akiniai – geriau nei vilko kiaurai skrodžiantis žvilgsnis. Neieškokit gilių prasmių, nes jų nėra. ENJOY YOUR LIFE.

Kiaulė ir Šeima

Globaliai: tai visuotinų šeimos krizių ir persitvarkymų metai.Vyrai bodėsis šeimos gyvensenos natūralumu bei rutina, medžios nuotykius ir adrenaliną pramogose. Moterys ( ypoač mamos) ant kurių guls didieji šeimos atsakomybių krūviai, jausis apšalusios, depresuotos, be laiko susenusios, it kalėjime ar ties išprotėjimo riba, kariaus įvairius asmenybinius karus su tėvais ir giminėmis. Politinės grupuotės surems ideologinius kardus dėl šeimų.Laimės tos, kurios remiasi šalies tradicijomis,turi švarią istoriją – visais įmanomais būdais saugo motinystės, moterų teises, turi savivaldos ir daugumos vietinių gyventojų palaikymą.

Šeiminė gyvensena skandins daugumos vyrų perspektyvas, o moteris vers kažką laikinai ( TIK METAMS!) paaukoti, susitaikyti su suvaržymais. Dauguma šeimų lįs į skolas ar skolinsis, susidurs su agresyvių antstolių, mokesčių ir baudų surinkėjų,draudikų ir kitokio rango nusavintojų antpuoliais. Tai masinių namų ar privataus turto vagysčių metai , kai nebaudžiamos plėšikauja vietiniai vagys-profai/valdininkų mafijos/ korumpuoti pareigūnai,tarptautinių diplomuotų guru desantai ar patyrusių piratų gaujos, Atvejo vadybininkų teroristų komandos. Stipriausia namų apsauga bus – neturtas ar tikrasis dvasingumas: kiek šeima dvasinga , tiek mažėja rizika tapti plėšikų ir užpuolikų taikiniu.

Pozityviu atveju šeimos aktyviau įsijungs į bendruomenių ar visuomeninę veiklą, dalinsis su kitais, investuos, rems draugus.

Lietuvoje: šeimos aktyviau bendraus tarpusavyje, kažko mokysis ir dalinsis informacija, sužinos daug daug įvairių dalykų apie giminę, patarinės vieni kitiems visais gyvenimo , buities,sveikatos klausimais. Sunkiau eisis statybos ir remontai ( čia žalia gatvė – 2020m). Lietuvių piliečių šeimų pirmagimiai stresiuos, priblokš kažkuo, iki balandžio aktyviai ir iniciatyviai reikšis viešumoje/ pasaulyje/, kažkuo išgarsės, lyderiaus ar kovos, staiga šokiruos sprendimais tuoktis ar skirtis, iki vasaros jų aplinkybėse daugiau emocinio negatyvo. Nuo balandžio pirmagimių aplinkybėse atsiranda daugiau stabilumo, tačiau jie rizikuos, patirs virsmų ir traumų, dėl to jiems reikės daugiau psichologinės ar materialios paramos. Lietuviukų antragimiams žadami ypatingai aktyvūs naujo pažinimo, įdomių mokslų ir visiškai naujų patirčių metai, jie irgi iki balandžio stresuos, jų tyko didesni pavojai kelyje, transporte, smurtas mokykloje.

Teisinga: neviešinti šeimos gyvenimo paslapčių, laviruoti tarp draugų ir šeimos narių ( nenuskriaudžiant dėmesiu nei tų nei anų). Nekurti tolimų šeimos ateities planų, o plaukti įvykiams pasroviui, apgaubti artimuosius begaline meile ir švelnumu, susikurti namuose svetimiems nepasiekiamą rojų ar oazę. Apsaugoti namus, artimuosius šventenybėmis ir maldomis, beribe moterų meile, prašyti protėvių ( ypač moterų – mamos, močiutės apsaugų), pamaloninti namų gerąsias dvasias.

Kiaulė ir vaikai

Žvaigždės prognozuoja vaikų, jaunimo agresijos ir visokeriopo aktyvumo , kūrybinēs saviraiškos ir akcentuotis savigarbos pliūpsnį. Mokyklos ir mokymo įstaigos, klasės ir jaunimo sambūriai primins karo laukà. Jame tvarką įstengs palaikyti tik asmenybiniai, greitų reakcijų, vyriško mąstymo lyderiai. Berniukai, vaikinai iki vasaros elgsis neprognozuojamai, nepaisys autoritetų ir drausmės, veršis visais įmanomais būdais į laisvę iš smegenų plovyklų iš mamų, moterų per griežtos kontrolės narvų. Jiems ištirs dabar geriau suteikt daugiau laisvės saviraiškai. Vaikinų tarpe visus metus ( ypač sausį) vyks daug muštynių, cirkuliuos vyriškos energijos pertekliai. Juos tikslinga nukreipti į aktyvų kūrybinį pažinimą ar fizinį veiksmą ( lai ratais bėgioja apie stadioną, jei nėra mokytojų kurie juos gali uždegti savo dalyku).

Mergaitės, merginos Kiaulės metais yra ramesnės, tingesnės. Joms labiau nei visada reikia tėvo meilės ir globos, šeimos ir namų šilumos,jos alksta geresnių drabužių,stipriau pasiduoda instinktams, pirkimo manijoms,

Padidėja mirtingumas mergaičių ir merginų tarpe. To priežastys: jos pasyvios, nereaguoja į ligų ar pavojų signalus, nelabai pajėgia apsiginti ir priešintis aplinkos smurtiniams veiksniams, sunkiau ir ilgiau serga, dažniau tampa prievartos aukomis.

Kiaulės metais mamos konfliktuoja, nesutaria su vaikais, daro daugiau lemtingų klaidų motinystėje, serga, labiau paveikios psichikos sutrikimams, depresijoms. Mamystės pareigose, ypač vienišos moterys greičiau pavargsta, lyg kryžių vildamos, dėl to tampa perdėm konservatyvios, reiklesnės vaikams, nesuvaldo jų hyperaktyvumo. Užtat mamų ir dukrų ryšys sustiprėja, jei mamos sugeba atleisti ar tampa tvirta atrama, užnugariu, autoritetu, o dukros rodo jausmus, rūpinasi irgi namų skalsa ir psichologine darna.

Tėčiai yra aktyvūs, kovingi, geranoriški ir kažkuo užsidegę ( politika, draugų reikalais, sėkmingais projektais). Būtent tėčiams sekasi labiau sutarti su vaikais, juos motyvuoti ir aktyviai pažangiai auklėti, kurti šventes ir laisvalaikio pažintinę veiklą. Būtent tėčiai greičiau suranda kalbą su vaikų mokytojais, randa savo atžaloms geriausias mokyklas ir mokymosi būdus, juos veda ir gelbėja nuo pavojų.

Visų vaikų ir jaunimo gyvensena Kiaulės metais susijusi su rizika ir mažomis nuolatinėmis smurto porcijomis, psichologinėmis ir fizinėmis. Kiaulės metais daugiau gimsta vaikų su neįgalumu , įvairiais kūno defektais, arba jie patiria daugiau gimdymo traumų. Paūmėja vaikų alergijos, žarnyno ligos, neurozės, o chroninės ligos dažnai pereina į gyvybei pavojingas būsenas. Dėl to vaikų gydymas ir priežiūra turi būti ypač nuosekli, reguliari, tiksliai pagal gydytojų nurodymus. Tačiau bendrai paėmus, vaikai ir jaunimas Kiaulės metais serga mažiau. Didesnis mirtingumas – kūdikių iki metų ar naujagimių.Tiesa, po LT dangum iki balandžio bus paskutinis meningito ir akių, galvos srities organų uždegimų protrūkis.

Kiaulė ir meilė

Dauguma trokš naujų jausmų ar atsinaujinimo esamuose romantiniuose ryšiuose. Vyrai agresyvokai medžios ir rodys iniciatyvas užmegzti santykius, bus linkę įsimylėti iš pirmo žvilgsnio ar akimoju pamesti galvą, leistis į nuotykius. su draugais, bus ageresyviai nepakantūs melui. Tačiau lygiai taip pat žaibiškai jie atšoks nuo išrinktųjų, kurias atakavo, jei nebus bendrų interesų ir jiems bus neįdomu naujuose santykiuose, jei moteris per ilgai nereaguos, statys per aukštas užtvaras ryšiuose. Naujų santykių eiga iki balandžio – žaibiška, su atvirumais ir greitaeigiais sprendimais, kaip Formulė1 lenktynėse, su karščiausia ispaniška aistra.Nuo vasaros santykių eigą gali trikdyti finansiniai skirtumai, mamų įsikišimas, nesutaikomos vertybės. Tik romanai, prasidėję ar prasitęsę nuo balandžio gali būti ilgalaikiais, užtrukti laike.

Dauguma Kiaulės metų romanų – trumpalaikiai, net vienadieniai, bet su šviesiom viltim ir gražiausiais siekiais, atgaivins prigesusį žmonių vitališkumą ir gyvybingumą. Jau pirmame pasimatyme greičiausiai taps aišku, kas yra kas.Populiarumo viršūnėje – aktyvios, sportiškos protingos, iškalbios ir visiškai savarankiškos, nepriklausomos , užimtos merginos,moterys. Svarbiau ne groži, o moterų energija, protas, veiklumas, aistra gyventi. Jas greičiau užkariaus visuomeniški, geraširdžiai, paprasti ir turintys daug draugų, populiarūs tegu ir neturtingi ( be namų ir net su neaiškia praeitimi) vyrai. Vyrų įsimylėjimo akstinas ir bus – pabėgti nuo praeities, ištrūkti iš slogių praeities liūdesių, iš šeimos pelkių, pradėti asm. istoriją – nuo balto lapo.

Kiaulės metais šernai kaunasi turnyruose dėl vienos užsispyrusios, patyrusios, paslaptingos, ledinės patelės, dėl kurių tenka lilgai ir kantriai stengtis :)) Laimi šaltos, sunkiai pasiekiamos moterys, gebančios manipuliuoti vyro aistra.Gerosioms Marijoms ir nuolankiai mylinčioms, atlaidžioms deivėms be proto užuomazgų ir išsilavinimo, be iškalbos ir iniciatyvų Kiaulės metas žadamas viltingas pasyvus laukimas ar kibirai vienatvės ar paliktosios skausmo ašarų .

Kiaulė ir santuoka

Kiaulė – gašli ir nesuvaldo instinktų. Dėl to santuokose daugybė slaptų neištikimybių, melų ir apgavysčių . Tylių, neviešinamų skyrybų bumas, kur vyrai lekia strimgalviais į laisvę ar ieškoti naujų nuotykių , šviežienos ar tiesiog jaunesnės mėsos. Paliktų , nusivylusių namų šeimininkių – tvanas, jos skandinasi ašarų ar vyno kibire, ryja antidepresantus arba šaltakraujiškai atsikovoja visą bendrą turtą. Skyrybų priežastys dažnai neaiškios ir nesupranatmos niekam, net patiems besiskiriantiems. Pagrindinės priežastys – Likimas taip nori, skurdas, lemtingos klaidos, sekso trūkumas, vieno kurio išdavystė ar nesugyvenamas charakteris, neįveikiamos priklausomybės.

Darniose porose – atgyja pirmų pasimatymų dvasia, vėl sparnai ir lėkimas už rankų susikibus, sugrįžta jaunos meilės dienos. Poras sujungia ir atjaunina vaikai, bendri interesai, naujos pramogos, nauji pomėgiai,įdomus laisvalaikis ir dažnos atostogos.

Kiaulės metais tuokiamasi iš tikros ar įsikalbėtos meilės. Oficialių santuokų mažiau, nei kitais metais. Pastojama – neplanuotai, greitai, kone iš pirmo pasimatymo.Daug netyčiukų gimsta neoficialiose porose, po vienos nakties nuotykių.

Kiaulė ir darbas

Kiaulė – tingus padaras. Jei ji soti, apskritai nedirba ir gali gulėti per dienas bet kokiame garde – ten , kur šilta ir daug ėdalo. Darbas bus tiesiogiai susietas su užmokesčiu: kiek sumoki, tiek ir padaro. Padaro daugiau ir už dyką, jei yra simpatijos, lytinis potraukis, šeimyninai ryšiai, jei gaunamos geros emocijos, be smaugimo ir spaudimo. Visi vyrai kiaulės metais ieško geriau apmokamo darbo, su stabiliomis garantijomis, gera atmosfera ir arti namų. Didžioji dalis jų keis darbus ( atleidimai, perėjimai kitur, į privatų sektorių, panaikinti etatai ). Dauguma iki balandžio patirs įvairių smūgių, stresų, akibrokštų, priešinfarktinių būsenų darbe dėl viešumo, naujų technologijų,staigios kadrų kaitos. Geri metai vyrams išeiti iš nepatinkančios darbovietės , iš nemėgiamos veiklos su nepatenkinamu atlygiu.

Darbovietėse po Šuns sprintų ir kovų atšils atmosfera, visi glebėsčiuosis, bučiuosis ir kartu valgys ar aptarinės šeimos reikalus. Daug kas dažniau dirbs namie ar susikurs maksimaliai komfortišką darbinę atmosferą – su foteliais, paveikslais, gėlėmis ir foteliais pasnaust. Niekas nepersidirbs ir neskubės, labiau dirbs tą, kas teikia didesnį pasitenkinimą ar didesnius pinigus.

Moterys diegs naujoves darbe, aktyvins įvairialypius mainus, dažniau gudraus, meluos ir chaltūrins.Jos sieks įdomesnio, laisvesnio darbo, kuriame galėtų išreikšti savo talentus ar gautų daugiau atostogų, galimybės būti su vaikais. Moterys dažniau flirtuos darbe, imsis papildomos veiklos, daugiau dės pastangų darbovietėje dėl vaikų ar dėl mylimųjų, dirbs dėl reklamos.

Kiaulė ir pinigai

Šiųmetinei Kiaulei su maistu ne kas, juk tiek girių iškirsta, tiek ūkių uždaryta dėl kiaulių maro. Tai finansinės ir ekonominės krizės metai. Lengviau juos išgyvens tos šalys, kur bankų sistema nėra centralizuota ir valstybės griežtai reguliuojama, kur nėra bankų ir prekybos monopolių, kur finansinių atsiskaitymų sistema patikimai funkcionuoja virtualybėje, kur atrištos rankos smulkiam verslui ir vietos bankeliams, kredito unijoms. Visur stagnacija ir nuopuolis palies senuosius bankus su ilgamete solidžia istorija, taip vadinamus dramblius. Skęsdami jie temps skurdan valstybes.

Galimi nuolatiniai trikdžiai , stabdymai, laukimai, kažkokios visiškos nesąmonės piniginiuose atsiskaitymuose, apsipirkimuose (kortelė pamesta, negalioja, sugedo, užblokuota). Geltonos kiaulės devizas –griežtas taupumas ir finansų strategavimas, santaupų apsauga. Mat Kiaulės metais siautėja didieji aferistai, statomos fantastiškiausios greito pelno piramidės, žmonės linkę išlaidauti pasidavę emocijoms. Daug kas rizikuoja pamesti ar prarasti pinigus dėl virtualybės nesklandumų.

Pavyzdys: nauja parkavimo programėlė nuolat daug kam Vilniuje stringa, kai reikia pabaigti mokėjimą. Dėl to žmonės praranda pinigus, o susisiekimo paslaugų vagys savivaldybėje iš jų riebiai pelnosi.

Kiaulė ir pavojai

Kiaulės metais atgyja daug senų tabu. Tabu – kalbėti apie mirtį. Nors nuo balandžio virtinė staigių mirčių žurnalistų, rašytojų,aktorių, mokytojų tarpe primins viešumai ne tiek mirtį, kiek sveikos gyvensenos būtinybę.

Daugiausia pavojų ir mirtinų grėsmių kils dėl ydingo gyvenimo būdo, dėl ligų ( epidemijos, onkologijos bumas), dėl darbo ir buitinių, sportinių traumų, dėl mirtino pavydo, dėl nesuvaldytų emocijų, taip pat karo židiniuose.

Kiaulės metų pavojingiausia stichija – vanduo, H20 visais pavidalais, taip pat avarijos su chemikalų tarša, keliančia pavojų masėms. Skęs ne vienas Titanikas. Potvyniai gali tvindyti Italijos, Prancūzijos kurortus, Klaipėdos uostą ir kt. Būkite ypatingai atsargūs vandenyje, neplaukite, jei nesate garantuoti dėl saugumo. Neskriskite per rūką ar audrą. Nemiegokite vonioje. Nebriskite į pelkę. Neklaidžiokite giriose be GPRS‘ų. Trauks akivarai, klaidins miškai. Greičiau nei visada bus prigeriama baloje. Girtiems jūra bus ne iki kelių, o tikrai virš galvos! Evakuokitės iš potvynių, cunamių pavojų zonų. Be to, Kiaulės metų žudikas nr 1 – alkoholis. Žudikas nr2 – finansai ir nepamatuoti norai. Žudikas nr3 – maistas,rajumas ir tingus vartotojų gulinėjimas komforto zonose. Žudikas nr 4: visos įmanomos nuodų/toksinų/infekcijų/ virusų rūšys – pradedant apsinuodijimu maistu ir baigiant kalio cianidu. Žudikas nr 4- chemija. Žudikas nr5 – fanatiškos ar beprotiškos moterys. Didesnė mirtinų pavojų tikimybė prekybos centuose, kavinėse, parduotuvėse, muzikos koncertų vietose. Kone visų mirčių priežastis bus mįslinga ar nuslėpta, niekada neatskleista.

Aviacijos, transporto katastrofos – tai sausio užtemimo poveikis iki 2019 vasaros.

Kiaulė ir 12 Zodiako ženklų

Labiausiai seksis Ugnies ženklų atstovams ir Žuvims.

Keblesni metai numatomi Žemės ženklams ir Dvyniams.

Avinų, neturinčių priklausomybių ir nenutolusių nuo visuomenės, laukia didelis pripažinimas, pergalės ir apdovanojimai, įspūdingos užsienio kelionės.

Jaučiams nereikėtų kliautis draugais. Jiems teks daugiausia įvairių krizių, pertvarkų ir iššūkių. Gyvenimas papurtys, bet tikėtina didžiulė verslo sėkmė, galimos premijos ar loterijos laimėjimas.

Dvyniams reikėtų labiau pasitikėti patikimais partneriais, sutuoktiniais. Jų laukia didžiulis viešas populiarumas. Tačiau viešumas smarkiai atitrauks nuo profesinių tikslų. Didės priešininkų gretos, gresia prarasti postą ar reputaciją.

Vėžių, nebijančių ryžtingai keisti planus, laukia didžiulė sėkmė darbe, karjeroje, daug veiklos, gerės sveikata, gyvenimo sąlygos. Tačiau galima smarkiai priaugti svorio, patartina daugiau sportuoti.

Liūtai – vieni 2019-ųjų laimės kūdikių. Liūtų, kurie neturi skolų ir nedepresuoja,laukia didžiulė sėkmė meilėje ir kūryboje, daugės gerbėjų, džiugins vaikų pasiekimai. Palanku susilaukti atžalų. Jų karjeroje vyks kertinis lūžis.

Mergeles žvaigždės įžemins, nukreips į šeimą, privačias valdas, liks mažiau laiko profesijai. Galima statybų, individualaus verslo pradžia. Verta įsigyti erdvesnį būstą.

Svarstyklių laukia ypatingai dinamiški metai. Kiekviena diena atneš daug įvykių, kontaktų, noro pažinti ir mokytis. Įgyti praktiniai įgūdžiai pastūmės rasti įdomesnį darbą.

Skorpionams teks rinktis tarp pomėgių, vaikų ir – pinigų, tarp to kas miela ir to, aks būtina išgyvenimui. Atsivers didžiulės galimybės parturtėti, daug uždirbti. Tą lydės rajumo, godumo ar apsipirkimo manijos. Žvaigždės žadas sėkmę karjeroje. Tačiau dėl nepamatuotų norų, užkeltų poreikių ir karingų reikalavimų kils didelė santuokinė krizė, galimos net skyrybos.

Šauliai – metų aktyvistai ir sėkmės vėliavnešiai.. Būtent jie padės atsidurti dėmesio centre. Tai jų sąmonės plėtros, asmeninio populiarumo laikas. Tačiau gresia prarasti vadovų pasitikėjimą ir turimas pozicijas. Dėl pasipūtimo ir per didelio susireikšminimo – reitingų krytis,karjeros nuosmukis. Laukia dideli iššūkiai, pokyčiai darbovietėse. Trauminiai metai, prasta sveikata, reikalaujanti esmingai keisti gyvenseną.

Ožiaragių laukia ypač sunkūs, per didelės atsakomybės metai. Išaiškės visos jų paslaptys, prislėgs dar didesnė atsakomybė už praeities darbus. Teks dažnai lankytis ligoninėse, nuolat su kažkuo konsultuotis ar nuo kažko slapstytis. Kartais Ožiaragiai jausis atstumti, nesuprasti, nieko nespėjantys. Labiau seksis dirbantiems gydymo, socialinės rūpybos įstaigose, fonduose. Patariama metams atsitraukti nuo aktyvios veiklos, daugiau laiko skirti savityrai, poilsiui, savanorystei. Geri metai plėtoti veiklą virtualioje erdvėje.

Vandenių draugų ratas smarkiai prasiplės. Palanku aktyviai užsiimti politika, plėtoti tarptautinius projektus. Teks rinktis tarp motinystės ir kolektyvo, visuomenės ir draugų. Geriau daugiau dėmesio skirti grupinei veiklai. Labai sustiprės jausmai sutuoktiniui, bus daug romantiškų akimirkų porose. Galbūt keisis gyvenamoji vieta.

Žuvų laukia didžiulė profesinė sėkmė, vadovų palankumas. Kuo Žuvys aktyviau kurstys ambicijas, sieks valdžios, tuo viskas labiau seksis. Tačiau teks nugalėti vidinį pasipriešinimą populiarumui. Tikėtinos avarijos, mąstymo ar bendravimo spokyčiai. Santuokos, poriniai ryšiai gali išgyventi nuopuolį – krizę arba galutines skyrybas.

Saulės naujienlaiškis

Prenumeruok Saulės naujienlaiškį ir gauk AKTUALIAS naujienas!

Meniu
Horoskopas.lt